Informații generale

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

  • Updated

INTRODUCERE

Acest document reprezintă este declarația de confidențialitate a Bulk™.

Bulk™ vă respectă confidențialitatea și se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Această declarație de confidențialitate vă oferă informații despre modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru (indiferent de locul din care îl accesați) și privind drepturile dumneavoastră legate de confidențialitate și modalitățile concrete prin care vă protejează legea.


Această declarație de confidențialitate este redactată după o structură ierarhizată, astfel încât să puteți face clic pentru a accesa secțiunile specifice indicate mai jos.
- INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI DETALII PRIVIND IDENTITATEA NOASTRĂ
- DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
- MODALITĂȚI DE COLECTARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
- MODURI ÎN CARE UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
- CAZURI DE DEZVĂLUIRE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
- TRANSMITEREA DATELOR LA NIVEL INTERNAȚIONAL
- SECURITATEA DATELOR
- PĂSTRAREA DATELOR
- DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

1. INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI DETALII PRIVIND IDENTITATEA NOASTRĂ
SCOPUL ACESTEI DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE
Această declarație de confidențialitate are scopul de a vă oferi informații cu privire la modul în care Bulk™ colectează și procesează datele dumneavoastră personale în cadrul furnizării produselor/serviciilor noastre și în momentul în care utilizați site-ul web respectiv, inclusiv orice date pe care le furnizați eventual atunci când vă înscrieți la orice buletin informativ sau publicație, cumpărați produse sau participați la concursuri.


Produsele/serviciile noastre și acest site web nu se adresează copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.


Este important să citiți această declarație de confidențialitate, precum și orice altă declarație de confidențialitate sau declarație privind procesarea echitabilă, pe care este posibil să vi le punem la dispoziție în cadrul proceselor specifice de colectare sau procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să aveți informații complete privind modul și scopul în care vă utilizăm datele. Această declarație de confidențialitate completează celelalte declarații și nu are scopul de a le înlocui.


Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai în conformitate cu legislația privind protecția datelor. În cazul în care datele sunt prelucrate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită în Uniunea Europeană sau conțin date ale unor persoane din Uniunea Europeană, legislația privind protecția datelor include Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) („RGPD UE“), Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice („Directiva e-Privacy“) și orice legislație aplicabilă în legătură cu legislația menționată anterior. În Regatul Unit, unde se află sediul nostru central, aceasta include Legea privind protecția datelor din 2018 („Data Protection Act - DPA 2018“), Regulamentul general privind protecția datelor în Regatul Unit („UK GDPR“) și Regulamentul privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (Directiva CE) din 2003 („PECR“).


În funcție de locul în care vă aflați, este posibil să se aplice și altă legislație. Cu excepția cazului când se prevede altfel, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția datelor, așa cum este definită mai sus.


OPERATOR


Bulk™ este denumirea comercială a societății Sports Supplements Limited, care are calitate de operator și entitate responsabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal (la care se face referire în mod colectiv astfel: „Bulk™“, „noi“, „nouă“, „ne“ sau „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre“).
Am numit un Responsabil cu protecția datelor (DPO/RPD), care este responsabil pentru supravegherea tuturor chestiunilor legate de prezenta declarație de confidențialitate. Pentru orice întrebări cu privire la această declarație de confidențialitate, vă rugăm să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind referințele indicate mai jos.


DATE DE CONTACT


Datele noastre complete sunt:
Denumirea integrală a persoanei juridice: Sports Supplements Limited (marcă comercială Bulk™)
Denumirea completă a funcției: Responsabil cu protecția datelor
Adresă e-mail: dpo@bulk.com
Adresa poștală: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, UNITED KINGDOM
Număr de telefon: 0800 085 2950
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) reglementează protecția datelor în România și poate fi contactată după cum urmează:
Adresa poștală: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, România
Număr de telefon: +40 318 059 211
Site web: www.dataprotection.ro


Dacă aveți o plângere sau o nelămurire cu privire la modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, dori să avem, totuși, ocazia de a vă soluționa problemele înainte de a vă adresa ANSPDCP, așa că vă rugăm să ne contactați în primă instanță.


LINKURI DE TRIMITERE CĂTRE TERȚI
Acest site web poate include linkuri către site-uri web, plug-in-uri și aplicații ale unor terți. Dacă faceți clic pe aceste linkuri sau activați aceste conexiuni, este posibil ca terții să colecteze sau să comunice mai departe date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri web terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile de confidențialitate aferente acestora. Atunci când ieșiți de pe site-ul nostru web fiind redirecționați, vă recomandăm insistent să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web pe care îl vizitați.


2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Date cu caracter personal înseamnă orice informații despre o persoană, pe baza cărora aceasta poate fi identificată. Acestea nu includ datele al căror caracter de identificare a fost eliminat (date anonime).


Este posibil să colectăm, să utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează:
- Datele de identitate includ prenumele, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator similar, modul de adresare, data nașterii și sexul.
- Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numerele de telefon.
- Datele financiare includ referințele contului bancar și ale cardului de plată.
- Datele de tranzacție includ detalii despre plățile către și de la dumneavoastră și alte detalii despre produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi.
- Datele tehnice includ adresa de protocol internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea și localizarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in pentru browser, sistemul de operare și platforma, precum și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site web.
- Datele de profil includ numele dumneavoastră de utilizator și parola, achizițiile sau comenzile efectuate de dumneavoastră, interesele, preferințele, feedback-ul, răspunsurile la sondaje și alte elemente generate de interacțiunea cu cu noi.
- Datele de utilizare includ informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, produsele și serviciile noastre.
- Datele de marketing și de comunicare includ preferințele dumneavoastră în ceea ce privește primirea comunicărilor de marketing din partea noastră și a terților noștri și preferințele dumneavoastră de comunicare.


Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră să fie exacte și la zi. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal se modifică pe parcursul colaborării noastre, vă rugăm să ne informați în acest sens sau să vă actualizați detaliile contului online pe site-ul nostru.
De asemenea, colectăm, folosim și comunicăm Date agregate, cum ar fi date statistice sau demografice, în orice scop. Datele agregate pot fi extrase pe baza datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar nu sunt considerate date cu caracter personal din punct de vedere legal, deoarece aceste date nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea. De exemplu, este posibil să agregăm Datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentul de utilizatori care accesează o anumită funcție a site-ului web. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau conectăm Datele agregate cu datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să fie posibilă identificarea dumneavoastră directă sau indirectă, considerăm datele combinate drept date cu caracter personal - care vor fi utilizate conform prezentei declarații de confidențialitate.


Nu colectăm în mod explicit nicio Categorie specială de date cu caracter personal despre dumneavoastră (acestea includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingerile religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența sindicală, informații despre sănătatea dumneavoastră și date genetice și biometrice).


Cu toate acestea, colectăm informații care ar putea fi folosite pentru a extrage Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră. Acestea includ informații pe care ni le transmiteți când selectați preferințele contului dumneavoastră Vă rugăm să rețineți că nu vom folosi aceste preferințe pentru a extrage concluzii cu privire la Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră. Aceste informații vor fi utilizate doar pentru a recomanda anumite produse pe care credem că le veți aprecia. Aveți control integral asupra deciziei de a comunica sau nu aceste informații, nu solicităm transmiterea acestora pentru accesul la site-ul nostru, nici pentru trimiterea comenzii pentru produsele noastre.


Vă rugăm să rețineți că dacă ne furnizați aceste informații, le vom prelucra cu acordul dumneavoastră explicit. Vă puteți retrage în orice moment acordul în acest sens, fie modificând preferințele aferente contului, fie cu opțiunea Contactați - ne pentru a ne cere să oprim procesarea informațiilor respective.


ÎN CAZUL ÎN CARE NU TRANSMITEȚI DATELE CU CARACTER PERSONAL
Dacă procesul de colectare a datelor personale este prevăzut ca obligație prin lege sau în cadrul unui contract pe care îl avem cu dumneavoastră și omiteți să transmiteți aceste date la cerere, este posibil să nu putem executa contractul pe care îl avem sau pe care intenționăm să îl încheiem cu dumneavoastră (de exemplu, pentru a vă furniza bunuri sau servicii). În acest caz, este posibil să fim nevoiți să anulăm un produs sau un serviciu pe care vi-l oferim, dar vă vom informa în acest sens la momentul respectiv.


3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Utilizăm diferite metode pentru a colecta date de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin:
Interacțiuni directe. Ne puteți furniza datele dumneavoastră de identitate, de contact și financiare prin completarea formularelor sau prin corespondența pe care ne-o trimiteți prin poștă, telefon, e-mail sau în alt mod. Aceste date includ datele cu caracter personal pe care le furnizați atunci când:
- solicitați produsele sau serviciile noastre;
- vă creați un cont pe site-ul nostru web;
- vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre;
- solicitați să vi se trimită materiale de marketing;
- participați la un concurs, o promoție sau un sondaj; sau
- ne trimiteți un feedback.


Tehnologii sau interacțiuni automatizate. Pe măsură ce interacționați cu site-ul nostru web, este posibil să colectăm în mod automat Date tehnice despre echipamentul dumneavoastră, acțiunile și tiparele de navigare. Colectăm aceste date cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați politica noastră privind elementele cookie.


Părți terțe sau surse publice disponibile. Este posibil să primim date cu caracter personal despre dumneavoastră de la diverse părți terțe, astfel:
Date tehnice de la următoarele părți:


(a) Google Analytics, care ne permite să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru web, ajutându-ne să ameliorăm site-ul pentru a obține rezultate mai bune.
(b) Criteo, Emarsys, Facebook, Affiliate Window și Google, care utilizează cookie-uri de profilare a vizitatorilor pentru a urmări trimiterile de pe alte site-uri.
(c) Date de contact, financiare și de tranzacție de la furnizorii serviciilor tehnice, de plată și de livrare.


4. MODURI ÎN CARE UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în limitele permise de lege. În general, ne vom baza pe următoarele temeiuri legale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal:


Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră în măsura în care este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a finaliza anumite etape, la cererea dumneavoastră, înainte de a încheia un astfel de contract.


Interesul legitim înseamnă interesul afacerii noastre de a ne conduce și gestiona activitatea încât să ne permită să vă oferim cel mai bun serviciu/produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Ne asigurăm că luăm în considerare și punem în balanță orice impact potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv, cât și negativ) și asupra drepturilor dumneavoastră, înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în interesul nostru legitim. Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități dacă impactul asupra dumneavoastră prevalează față de interesele noastre (cu excepția cazului în care avem acordul dumneavoastră sau utilizarea este cerută sau permisă de lege). Puteți obține informații suplimentare despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime raportat la orice impact posibil asupra dumneavoastră în ceea ce privește activitățile specifice, contactându-ne.


Respectarea unei obligații legale sau de reglementare înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau de reglementare care ne revine.


Acord înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care v-ați dat acordul liber exprimat, specific și informat în vederea prelucrării.


În general, nu ne bazăm pe acord ca temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care ne referim la trimiterea mesajelor de marketing direct de la terți prin e-mail sau SMS.
Aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment contactându-ne.


SCOPURILE ÎN CARE UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Am grupat mai jos, sub formă de tabel, o descriere a tuturor modurilor în care intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiurile legale specifice pe care ne bazăm în acest sens. Am indicat, de asemenea, interesele noastre legitime, după caz.


Rețineți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi motivată de mai multe temeiuri legale, în funcție de scopul specific al utilizării datelor dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați dacă doriți detalii cu privire la temeiul legal specific pe care ne bazăm pentru a vă prelucra datele cu caracter personal, dacă există mai multe temeiuri conform tabelului de mai jos.

SCOP/ACTIVITATE

TIP DE DATE

TEMEI LEGAL

Pentru a vă înregistra ca nou client

- de identitate

- de contact

- executarea unui contract cu dumneavoastră

Pentru a procesa și a vă livra comanda, inclusiv:

-gestionarea plăților, taxelor și comisioanelor

-colectarea și recuperarea sumelor care ne sunt datorate

- trimiterea mesajelor de asistență referitoare la comenzile dumneavoastră

- de identitate

- de contact

- financiare

- de tranzacție

- de marketing & comunicare

- executarea unui contract cu dumneavoastră

- necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a recupera sume care ne sunt datorate)

- acord

Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră, care includ:

- Notificarea dumneavoastră cu privire la modificările aduse politicii noastre de confidențialitate

- Solicitarea pentru scrierea unei recenzii sau participarea la un sondaj

- Răspunsul la întrebările dumneavoastră

- Trimiterea altor mesaje de asistență relevante 

- de identitate

- de contact

- de profil

- de marketing & comunicare

- executarea unui contract cu dumneavoastră

- necesară pentru respectarea unei obligații legale

- necesară pentru interesele noastre legitime (actualizarea evidențelor noastre, trimiterea unor informații către dumneavoastră, analiza modului în care clienții noștri utilizează produsele/serviciile noastre, în vederea ameliorării acestora)

Pentru a vă permite participarea la o tragere la sorți, la un concurs sau completarea unui sondaj

- de identitate

- de contact

- de profil

- de utilizare

- de marketing & comunicare

- executarea unui contract cu dumneavoastră

- necesară pentru interesele noastre legitime (fidelizarea clienților prin bonusuri și reduceri)

- acord

Pentru a administra și a proteja activitatea noastră și acest site web (inclusiv intervenția tehnică, analiza datelor, testarea, întreținerea sistemului, asistența, raportarea și găzduirea datelor)

- de identitate

- de contact

- tehnice

Necesară pentru interesele noastre legitime (pentru gestionarea afacerii noastre, furnizarea unor servicii administrative și IT, securitatea rețelei, pentru a preveni frauda și în contextul unui proces de reorganizare sau restructurare a grupului)

- acord

Pentru a vă oferi conținut relevant pe site-ul web și reclame relevante și pentru a măsura sau înțelege eficiența acțiunilor publicitare care vi se adresează

- de identitate

- de contact

- de profil

- de utilizare

- de marketing & comunicare

- tehnice

- necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a studia modul în care clienții ne utilizează produsele și serviciile pentru a le ameliora, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a obține informații pentru strategia de marketing)

- acord

Pentru a utiliza analiza datelor în vederea îmbunătățirii site-ului web, produselor/serviciilor, pentru raportare internă, marketing, relații și experiențe cu clienții


Notă: aceste date pot fi agregate.

- tehnice

- de utilizare  

- necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipurile de clienți care folosesc produsele și serviciile noastre, pentru a menține conținutul site-ului nostru actualizat și relevant, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a obține informații pentru strategia de marketing)

- acord

Pentru a vă face sugestii și recomandări cu privire la bunuri sau servicii care v-ar putea interesa.


Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea MARKETING mai jos

- de identitate

- de contact

- tehnice

- de utilizare

- de profil 

- necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a studia modul în care clienții ne utilizează produsele/serviciile pentru a le ameliora, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a obține informații pentru strategia de marketing)

- acord

Pentru a transmite date furnizorilor noștri de servicii atent selectați, care desfășoară activități în numele nostru

- de identitate

- de contact

- de profil

- de utilizare

- de marketing & comunicare

- tehnice

- financiare

- de tranzacție

- necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a furniza produsele și serviciile noastre în mod sigur, precis și eficient). Datele prelucrate vor depinde de furnizorul ale cărui servicii sunt utilizate.

Pentru a păstra o evidență temporară a interacțiunilor dumneavoastră cu noi, cum ar fi înregistrările apelurilor, în scopuri de instruire

- de identitate

- de contact

- de utilizare

- necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a ne îmbunătăți oferta de servicii pentru clienți)

Pentru a respecta legile aplicabile, cerințele legale, obligațiile privind păstrarea înregistrărilor și procedurile legale, dacă este cazul/necesar.

- de identitate

- de contact

- financiare

- de tranzacție

- obligație legală

 

MARKETING
Ne străduim să vă oferim mai multe opțiuni legate de utilizările datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește marketingul și publicitatea.


OFERTE PROMOȚIONALE DIN PARTEA NOASTRĂ
Este posibil să folosim datele dumneavoastră de identitate, de contact, tehnice, de utilizare și de profil pentru a ne forma o părere despre dorințele sau nevoile dumneavoastră sau posibile puncte de interes. În acest fel decidem gradul de relevanță a anumitor produse, servicii și oferte pentru dumneavoastră (această strategie se numește marketing).


Veți primi mesaje de marketing din partea noastră dacă ne-ați solicitat informații sau ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi sau dacă ne-ați furnizat datele dumneavoastră în cadrul participării la un concurs sau înregistrării pentru o promoție și, în fiecare caz, nu ați bifat refuzul de a primi materiale de marketing.


PUTEȚI FI ELIMINAT DIN LISTA NOASTRĂ DE CORESPONDENȚĂ?
Bulk™ vă trimite oferte și promoții speciale prin poștă, e-mail, SMS și RCS dacă sunteți deja client sau dacă (în cazul unui client nou), v-ați dat acordul pentru primirea promoțiilor respective sau nu ați bifat renunțarea în alt mod. Dacă nu doriți să primiți oferte și promoții prin e-mail, vă puteți dezabona aici sau în linkul inclus în toate mesajele de marketing. Ne vom strădui să eliminăm adresele dumneavoastră cât mai repede posibil, dar eliminarea completă din lista de e-mailuri poate să ia puțin timp, astfel încât este posibil să mai primiți unul sau două e-mailuri. Dacă nu doriți să primiți oferte și promoții prin poștă, SMS sau RCS, anunțați-ne la hello@bulk.com. Materialele noastre de marketing prin poștă fiind tipărite în avans, oprirea trimiterilor în acest mod poate dura ceva timp, deci este posibil să mai primiți o singură comunicare în astfel de cazuri.


Dacă datele dumneavoastră sunt incluse pe o listă oficială centralizată de refuz al materialelor publicitare - „opt-out“ în țara în care vă aflați, Bulk™ va depune toate eforturile pentru a se asigura că nu primiți materiale de marketing de la noi, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod expres contrariul.


VĂ PUTEȚI REÎNSCRIE PE LISTA NOASTRĂ DE CORESPONDENȚĂ?
Dacă ne-ați cerut anterior să nu vă trimitem oferte, dar v-ați răzgândit, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la hello@bulk.com.


MODULELE COOKIE
Vă puteți seta browserul pentru a refuza toate sau o parte din modulele cookie din browser sau pentru a vă avertiza atunci când site-urile web configurează sau accesează module cookie. Dacă dezactivați sau refuzați modulele cookie, vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele părți ale acestui site web să devină inaccesibile sau să nu funcționeze corespunzător. Pentru mai multe informații despre modulele cookie pe care le folosim, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.


SCHIMBAREA SCOPULUI
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm, în mod rezonabil, că acestea trebuie folosite pentru un alt motiv - compatibil cu scopul inițial. Dacă doriți explicații cu privire la modul în care prelucrarea pentru noul scop este compatibilă cu scopul inițial, vă rugăm să ne contactați.


Dacă suntem nevoiți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop care nu se raportează la un scop inițial, vă vom anunța, explicându-vă temeiul legal care justifică acțiunea noastră.
Vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără știrea sau acordul dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut sau permis de lege.


5. CAZURI DE DEZVĂLUIRE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal entităților menționate mai jos, în scopurile stabilite în secțiunea 4 de mai sus:


Anumiți terți enumerați la punctul 3 de mai sus.


Terți cu care este posibil să desfășurăm o acțiune de vânzare, transfer sau fuzionare a unor părți din societatea noastră sau din activele noastre. În mod alternativ, este posibil să încercăm să achiziționăm alte societăți sau să fuzionăm cu acestea. Dacă se produc schimbări în structura noastră economică, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în același mod stabilit în această declarație de confidențialitate.


Furnizori de servicii care acționează în calitate de persoană împuternicită de operator, oferind o serie de servicii în numele nostru, de exemplu, servicii IT și de administrare a sistemului; servicii de marketing; platforme de comerț electronic și funcții de asistență; servicii de urmărire a expedierilor; servicii de analiză a site-ului web și a produselor; servicii de contabilitate; platforme de comunicare; și platforme de gestionare a relațiilor cu clienții


Rețeaua noastră de curieri care ne ajută să ne livrăm produsele.


Consilieri profesioniști, inclusiv avocați, personalul din instituții bancare, societăți de audit și societăți de asigurare, care oferă servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și de contabilitate.
Autoritățile de reglementare, autoritățile de aplicare a legii și alte autorități guvernamentale cu sediul în România, în Regatul Unit și în alte țări, care solicită raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.


Solicităm tuturor părților terțe să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le gestioneze conform legii. Nu le permitem furnizorilor noștri terți de servicii să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii și le permitem să prelucreze datele dumneavoastră personale doar în scopuri specificate și conform instrucțiunilor noastre. Nu vindem și nu furnizăm datele dumneavoastră altor companii pentru activitățile lor proprii de marketing.


PLATFORME DE PLATĂ TERȚE
Utilizăm următoarele platforme de plată terțe pentru a procesa plățile efectuate către noi:
Klarna
Declarația de confidențialitate aplicabilă acestui serviciu este disponibilă la: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy.


Paypal
Declarația de confidențialitate aplicabilă acestui serviciu este disponibilă la: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.


KITURI DE TESTARE ADN
Kiturile noastre de testare ADN sunt furnizate de un partener terț numit GenePlanet. Deși aceste produse poartă marca Bulk™, noi nu prelucrăm nicio informație genetică (conform definiției GenePlanet) cu privire la dumneavoastră. Orice informație genetică, derivată din probe sau furnizată în alt mod de dumneavoastră, este colectată și procesată de GenePlanet.


Pentru informații suplimentare privind modul în care prelucrează aceștia datele cu caracter personal și măsurile de securitate pe care le aplică, consultați site-ul lor web și citiți politica de confidențialitate (https://geneplanet.com/privacy-policy) și declarația de confidențialitate (https://geneplanet.com/data-privacy).


Bulk™ nu va prelucra nicio categorie suplimentară de date cu caracter personal în cadrul acestei oferte de produse. Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la acest produs sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor (DPO), folosind datele de contact din această declarație.


6. TRANSMITEREA DATELOR LA NIVEL INTERNAȚIONAL
Bulk™ are sediul în Regatul Unit (UK) - așadar, în mod firesc, unele dintre părțile terțe externe cărora le transmitem date cu caracter personal au sediul în Regatul Unit, și nu în România. Unele procese suplimentare de transmitere a datelor au loc în Spațiul Economic European (SEE), cum ar fi în Irlanda, Polonia și Germania. Comisia Europeană consideră că aceste țări asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.


În anumite cazuri limitate, datele dumneavoastră pot fi transferate în țări din afara României, a Regatului Unit și a SEE. Vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în afara acestor teritorii numai în măsura în care este necesar pentru a vă procesa comanda sau pentru îndeplinirea scopurilor expuse în tabelul de mai sus. Aceaste teritorii pot include Statele Unite (SUA). Vă rugăm să consultați și rubrica de mai sus „Cazuri de dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal“. În plus, ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiază de un grad similar de protecție, verificând aplicarea măsurilor de protecție adecvate de către terții din SUA, de exemplu, atunci când folosim anumiți furnizori de servicii, este posibil să încheiem contracte specifice aprobate de Comisia Europeană sau de autoritățile din Regatul Unit, după caz, care garantează același nivel de protecție a datelor personale ca în SEE și în Regatul Unit.


Vă rugăm Contactați-ne dacă doriți informații suplimentare privind mecanismul specific pe care îl aplicăm la transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara teritoriilor SEE/UK.

 

7. SECURITATEA DATELOR
Aplicăm măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dumneavoastră cu caracter personal, utilizarea sau accesarea acestora într-un mod neautorizat, precum și modificarea sau divulgarea acestora. În plus, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la o serie de angajați, agenți, contractori și alți terți care au nevoie de acces la aceste date din motive profesionale. Aceștia vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai la solicitarea noastră și sunt supuși unei obligații de confidențialitate.


Aplicăm proceduri pentru a gestiona orice suspiciune de încălcare a restricțiilor privind datele cu caracter personal și vom trimite notificare cu privire la încălcare, atât dumneavoastră, cât și oricărei autorități de reglementare competente, dacă legea prevede obligația în acest sens.
Cum protejați informațiile pe care le dețineți despre mine în sistemele dumneavoastră interne?


Vă protejăm confidențialitatea în mai multe moduri:
Accesul la informațiile privind conturile clienților este limitat la cei care au nevoie de acces pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.
Utilizăm controale complete privind autentificarea și parola în sistemul nostru.
Toți angajații cu normă întreagă și cu jumătate de normă au obligația de a semna o clauză de confidențialitate în cadrul condițiilor de angajare.
Toate apelurile sunt înregistrate și monitorizate în scopuri de formare și de securitate.
Controalele privind confidențialitatea și accesul la bazele de date sunt evaluate periodic și actualizate, după caz, pentru a ne proteja în continuare datele cu caracter personal.
Utilizăm alte proceduri și măsuri tehnice de securitate adecvate (cum ar fi tehnicile de criptare, anonimizare și arhivare) pentru a proteja informațiile dumneavoastră în toate sistemele noastre informatice, rețelele și site-ul nostru web.


Dacă, din orice motiv, aveți îndoieli cu privire la informațiile personale și legate de cont, pe care le deținem în numele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Vom analiza cu plăcere dosarul dumneavoastră și vom actualiza informațiile înregistrate, dacă este necesar. Ne puteți trimite un e-mail la hello@bulk.com.


8. PĂSTRAREA DATELOR
C T TIMP VEȚI UTILIZA DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL?
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv pentru a satisface orice cerințe legale, contabile sau de raportare.


La stabilirea perioadei adecvate de păstrare a datelor cu caracter personal luăm în considerare volumul, natura și sensibilitatea acestora, riscul eventual de prejudiciere ca urmare a utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal și posibilitatea de îndeplini scopurile respective prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.


În anumite circumstanțe, ne puteți solicita să vă ștergem datele: pentru mai multe informații, consultați secțiunea Solicitarea ștergerii de mai jos.


În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații pe termen nelimitat, fără a vă anunța în prealabil.


9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE
În anumite circumstanțe, aveți următoarele drepturi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor. Vă rugăm să faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre aceste drepturi:
Solicitarea accesului la datele dumneavoastră personale (cunoscută în general sub denumirea de „cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal“). Astfel veți putea primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și veți putea verifica dacă le prelucrăm în mod legal.


Solicitarea corectării datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Astfel veți putea obține corectarea oricăror date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, deși este posibil să fie necesară verificarea exactității noilor date pe care ni le furnizați.


Solicitarea ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal. Astfel ne veți putea solicita să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal, dacă nu există niciun motiv întemeiat care să justifice continuarea procesării. De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă a fost acceptată solicitarea dumneavoastră de exercitare a dreptului de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care este posibil să vă fi prelucrat informațiile în mod ilegal sau în cazul în care ni se cere să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma legislației locale. Rețineți, totuși, că este posibil să nu putem întotdeauna să ne conformăm cererii dumneavoastră de ștergere, din motive legale specifice care vă vor fi notificate, dacă este cazul, în momentul solicitării dumneavoastră.


Opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cele ale unei terțe părți) și un anume aspect din situația dumneavoastră personală justifică intenția de a vă opune procesării, deoarece considerați că procesarea are un impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul de a obiecta în cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime obligatorii pentru a prelucra informațiile dumneavoastră, motive care prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.


Solicitarea restricționării prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Astfel veți putea să ne solicitați să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în următoarele cazuri: (a) dacă doriți să verificăm exactitatea datelor; (b) dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, dar nu doriți să le ștergem; (c) dacă doriți ca noi să păstrăm datele chiar dacă nu mai avem nevoie de acestea, fiindu-vă necesare pentru a stabili, exercita sau susține pretenții în instanță; sau (d) v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime imperative pentru a le utiliza.


Solicitarea transferului datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către o terță parte. Vă vom furniza - dumneavoastră sau unui terț desemnat de dumneavoastră - datele dumneavoastră cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Rețineți că acest drept se aplică numai în cazul informațiilor automatizate, pentru utilizarea cărora v-ați dat acordul sau în cazul în care am folosit informațiile pentru a executa un contract cu dumneavoastră.


Retragerea acordului în orice moment, în cazul în care ne bazăm pe acord pentru a vă prelucra datele cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta caracterul legal al oricărei prelucrări efectuate înainte de retragerea acordului dumneavoastră. Dacă vă retrageți acordul, este posibil să nu vă putem furniza anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă se aplică această situație în momentul în care vă retrageți acordul.


Aveți întrebări suplimentare? Trimiteți o solicitare
Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile indicate mai sus, vă rugăm Contactați-ne.


DE OBICEI, NU ESTE NECESARĂ NICIO TAXĂ
Nu vi se cere să plătiți taxe pentru a vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă în cazul în care cererea dumneavoastră este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Eventual, putem refuza să răspundem cererii dumneavoastră, în anumite circumstanțe.


CE INFORMAȚII VĂ PUTEM SOLICITA
Este posibil să fim nevoiți să vă solicităm informații specifice pentru a vă putea confirma identitatea și a vă garanta dreptul de accesare a datelor cu caracter personal (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt dezvăluite unei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, este posibil să vă contactăm pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu cererea dumneavoastră, pentru tratarea mai rapidă a cererii.


TERMEN DE RĂSPUNS
Încercăm să răspundem la toate cererile legitime în termen de o lună. În anumite cazuri, este posibil să ne ia mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe cereri. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent cu stadiul solicitării dumneavoastră.


10. MODIFICĂRI ALE DECLARAȚIEI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
Vă mulțumim că v-ați rezervat timpul necesar pentru a citi declarația noastră privind confidențialitatea.
Această versiune a fost actualizată ultima dată la data de 24 octombrie 2022. Ne puteți solicita versiunile precedente contactându-ne.


Este posibil să modificăm această declarație de confidențialitate din când în când (de exemplu, în cazul în care legea se modifică). Vă recomandăm să verificați această notificare în mod regulat, pentru a fi întotdeauna la curent.

Was this article helpful?

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.