Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur länge är BULK POINTS™ poäng giltiga?

BULK POINTS™ poäng är giltiga 1 år (365 dagar) från det att du har erhållit dem. Poäng som inte används inom denna tidsram kommer att tas bort från ditt konto.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan