Allmän information

Sekretesspolicy för webbplatsen

 • Uppdaterad

INLEDNING  

Detta är Bulk sekretesspolicy.

Bulk™ respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den från) och informerar om dina rättigheter och hur lagen skyddar dig.

Denna sekretesspolicy tillhandahålls i en uppdelad form så att du kan klicka igenom till de specifika områden som anges nedan. Använd ordlistan för att förstå betydelsen av några av de termer som används i denna sekretesspolicy.

 • VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 • UPPGIFTER SOM VI HAR OM DIG
 • HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN
 • HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER
 • UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 • DATASÄKERHET
 • DATALAGRING
 • DINA RÄTTIGHETER
 • ORDLISTA

 

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

SYFTET MED DENNA SEKRETESSPOLICY  

Denna sekretesspolicy syftar till att ge dig information om hur Bulk samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats, inklusive eventuella uppgifter du kan tillhandahålla via när du registrerar dig för nyhetsbrev eller publikationer, köper produkter från någon eller deltar i tävlingar.

Denna webbplats är inte avsedd att användas av barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser igenom denna sekretesspolicy tillsammans med andra sekretesspolicyer eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder din data. Denna sekretesspolicy kompletterar de andra policyerna och är inte avsett att ersätta dem.

KONTROLLANT  

Bulk™ är handelsnamnet för Sports Supplements Limited som är registeransvarig och ansvarig för dina personuppgifter (gemensamt kallat för ”Bulk”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i den här sekretesspolicyn).

Vi har utsett en datasekretessansvarig som ansvarar för att övervaka frågor i samband med denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta datasekretessansvarig med hjälp av uppgifterna nedan.

KONTAKTUPPGIFTER  

Våra fullständiga uppgifter är:

Fullständigt namn på juridisk person: Sports Supplements Limited (handlas som Bulk)

Namn eller titel för datasekretessansvarig: Data Protection Officer

E-postadress:  dpo@bulk.com

Postadress:     Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, STORBRITANNIEN

Telefonnummer:  08-505 98 845

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till informationsombudets kontor (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta chansen att få hjälpa dig med dina problem innan du vänder dig till ICO så kontakta oss i första hand.

ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN OCH DIN PLIKT ATT INFORMATION OSS OM FÖRÄNDRINGAR  

Den här versionen uppdaterades senast den 25e maj 2018 och tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

Det är viktigt att personuppgifterna vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

LÄNKAR TILL TREDJE PART  

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller att aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi har inte kontroll över dessa tredje parters webbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

 1. UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person som gör att personen kan identifieras. Det omfattar inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat ihop enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter inkluderar bankkonton och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsuppgifter inkluderar information om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska uppgifter inkluderar internetprotokoll (IP)-adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plug-intyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar som gjorts av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsuppgifter innehåller information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade uppgifter som statistisk eller demografisk data för alla ändamål. Aggregerade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte vara personuppgifter i lagens mening, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina Användningsuppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller kopplar ihop Aggregerade uppgifterna med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi samlar inte in några specialkategorier Personuppgifter om dig (det här innehåller uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexuella läggning, sexliv, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa samt genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om domar och brott.

OM DU INTE TILLHANDAHÅLLER PERSONUPPGIFTER  

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har ingått med dig och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, kanske vi inte kan hedra det kontrakt vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). I det här fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har avtalat med oss. Vi kommer dock att meddela dig om detta sker.

 1. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

 • Direkta interaktioner. Du kan ge oss information om din identitet, kontaktuppgifter och finansiell information genom att fylla i formulär eller genom att svara oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du anger när du:
  • ansöker om våra produkter eller tjänster;
  • skapar ett konto på vår webbplats;
  • prenumererar på våra tjänster eller publikationer;
  • begär att marknadsföringsmaterial ska skickas till dig;
  • delta i en tävling, kampanj eller undersökning eller
  • ger oss feedback.
 • Automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan liknande teknik. Se vår cookie-policy för mer information.
 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från, eller beskriva personuppgifter för, olika tredje parter enligt nedan:
 • Tekniska data från följande parter:

(a)  Google Analytics, vilket gör det möjligt för oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats och att optimera webbplatsen för att ge bättre prestanda.

(b)  Criteo, Facebook, Zanox, Emarsys, Quantcast och Google som använder ”targeting cookies” för att spåra hänvisningar från andra webbplatser.

(c)  Uppgifter om kontakter samt finansiella uppgifter och transaktionsdata från leverantörer av teknik-, betalnings- och leveranstjänster.

 1. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Där vi behöver hedra det kontrakt vi ska ingå in eller redan har ingått med dig.
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts) och dina intressen samt grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet. 

Generellt litar vi inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i samband med att skicka direktmeddelanden från tredje part till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att Kontakta oss.

ÄNDAMÅL SOM VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL  

Vi har nedan, i tabellformat, redogjort för alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka av de rättsliga grunderna vi bygger på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika juridiska grunden vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

se.gif

 

MARKNADSFÖRINGSAVDELNINGEN  

Vi strävar efter att ge dig val om användandet av vissa personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam.

SPECIALERBJUDANDEN FRÅN OSS  

Vi kan använda dina uppgifter med identitet, kontakt, teknik, användning och profil för att forma en syn på vad vi tror att du vill köpa eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta för marknadsföring).

Du kommer att få marknadskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du gav oss dina uppgifter när du gick med i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och i varje fall har du inte valt bort att ta emot den marknadsföringen.

MARKNADSFÖRING FRÅN TREDJE PART  

Vi kommer att inhämta ditt uttryckliga samtycke att du vill delta innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför Bulk -gruppen för marknadsföring.

marknadskommunikation

Vår e-postlista och välja bort

Kan du tas bort från vår e-postlista?

Bulk™ kommer skicka inspirerande träningstips, recept, specialerbjudanden och kampanjer till dig via post, e-post och SMS när du är en befintlig kund eller om du (gällande en ny kund) har samtyckt till att få sådana erbjudanden. Om du inte vill få erbjudanden och kampanjer via e-post kan du avbryta prenumerationen här. Vi kommer att sträva efter att ta bort dig så fort som möjligt men det tar tid att helt ta bort dig från vår e-postlista så du kanske får ett eller två till e-postmeddelanden. Om du inte vill få erbjudanden och kampanjer via post eller SMS, meddela oss det på kundservice@bulk.com eller genom att ringa oss på 08-505 98 845 (måndag - fredag 8:00 till 20:00). Våra broschyrer är tryckta i förväg så det kan ta tid för processen att bli komplett, eventuellt får du ytterligare en broschyr.

Kan jag återuppta min prenumeration på er e-postlista?

Om du tidigare har bett oss att inte skicka erbjudanden men har ändrat dig kan du meddela oss genom att e-post till kundservice@bulk.com

COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare till att neka alla eller några cookies i webbläsaren eller att varna dig när webbplatser sparar eller läser cookies. Om du inaktiverar eller nekar cookies bör du känna till att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se.

ÄNDRING AV SYFTE

Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dem för, om vi inte anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur bearbetningen för det nya ändamålet är kompatibelt med det ursprungliga syftet, Kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grunden som låter oss göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

 1. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

 • Externa tredje parter som anges i [Glossary].
 • Specifika tredje parter som anges i punkt 3 ovan.
 • Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar med. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en ändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 1. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi överför inte dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 1. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företagsbehov. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av sekretess.

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och eventuella tillsynsmyndigheter om brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Hur skyddar in informationen ni har om mig på era interna system?

Vi skyddar ditt privatliv på flera sätt:

 • Tillgång till kundkontoinformation är begränsad till de som behöver tillgång för att kunna utföra sitt jobb.
 • Vi använder fullständiga inloggnings- och lösenordskontroller i vårt system.
 • Alla hel- och deltidsanställda är skyldiga att underteckna en sekretessklausul som en del av anställningsvillkoren.
 • Alla samtal spelas in och övervakas för utbildnings- och säkerhetsändamål.
 • Sekretess- och databasåtkomstkontroll granskas regelbundet och uppdateras vid behov för att ytterligare skydda våra personuppgifter.

Om du av någon anledning är osäker över de person- och kontouppgifter som vi håller i ditt namn, kontakta oss. Vi kommer gärna granska din fil och vid behov uppdatera posterna. Du kan ringa oss på 08-505 98 845 (måndag - fredag 08:00 till 20:00) eller skicka e-post på kundservice@bulk.com

 1. DATALAGRING

HUR LÄNGE KOMMER NI ATT ANVÄNDA MINA PERSONUPPGIFTER?  

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, bland annat för att tillfredsställa alla krav som juridik, redovisning och rapportering ställer.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt samt gällande lagkrav.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se [Begär borttagning] nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar när det gäller dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för att få veta mer om dessa rättigheter:

 • Begär tillgång till dina personuppgifter
 • Begär rättelse av dina personuppgifter
 • Begär borttagning av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Begär överföring av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla samtycke

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, Kontakta oss.

OFTAST UTAN AVGIFT

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

VAD VI KAN BEHÖVA FRÅN DIG  

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att begära ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

TIDSFRIST FÖR ATT SVARA  

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kanske det kan ta oss längre tid än en månad om din förfrågan är extra komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

 1. ORDLISTA

LAGLIG GRUND  

Legitimt intresse innebär att vi är intresserade av att leda och hantera vår verksamhet för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella påverkan för dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen överskuggas av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är ålagda eller tillåtna enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Upprätthållande av kontrakt innebär att du bearbetar dina uppgifter där det är nödvändigt för upprätthållandet av ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett sådant kontrakt.

Uppfylla en laglig eller lagstadgad skyldighet innebär att vi behandlar dina personuppgifter där det är nödvändigt för att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.

Samtycke innebär att vi behandlar dina personuppgifter där du har lämnat ett fritt, specifikt, informerat samtycke till behandlingen

TREDJE PARTER  

EXTERNA TREDJE PARTER  

 • Tjänsteleverantörer som fungerar som behandlare som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.
 • HM intäkter och tull, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som behandlare eller gemensamma kontrollanter med säte i Storbritannien som i vissa fall måste rapportera om behandlingsaktiviteter.

DINA RÄTTIGHETER  

Du har rätt att:

    Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”registrerads åtkomstbegäran”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har sparat om dig och för att kontrollera att vi behandlar det lagligt.

    Begära rättelse av de personuppgifter vi har sparat om dig. Detta gör att du kan få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har sparat om dig rättade, men vi kan behöva verifiera riktigheten för de nya uppgifterna du ger oss.

 

    Begär borttagning av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att överensstämma med lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid din begäran.

    Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det finns omständigheter för din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på den här grunden eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla din information som strider mot dina rättigheter och friheter.

    Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa datas noggrannhet, (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera det, (c) där du behöver att vi behåller data även om vi inte längre kräver det som du behöver för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har lagliga skäl att använda den.

    Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen samtyckte till att vi får använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.

    Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av någon behandling som utförts innan du tar tillbaka ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att ge dig råd om så är fallet då du återkallar ditt samtycke.

Var denna artikel till hjälp?

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.