Allmän information

INTEGRITETSMEDDELANDE

INLEDNING

Det här är bulk™s integritetsmeddelande.

bulk™ respekterar din integritet och förbinder sig att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den) och anger dina rättigheter samt hur lagen skyddar dig.

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls i en uppdelad form så att du kan klicka dig fram till de specifika områden som anges nedan.

 • VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 • UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG
 • SÅ SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN
 • SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER
 • UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
 • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 • DATASÄKERHET
 • DATALAGRING
 • DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

SYFTET MED DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur bulk™ samlar in och behandlar dina personuppgifter genom tillhandahållande av våra produkter/tjänster via din användning av denna webbplats, inklusive eventuella uppgifter du kan komma att tillhandahålla när du registrerar dig för nyhetsbrev eller publikationer, köper produkter eller deltar i tävlingar.

Våra produkter, tjänster och denna webbplats är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser igenom detta integritetsmeddelande tillsammans med andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att ersätta dem.

Dina uppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. När uppgifter behandlas av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde inom Europeiska unionen eller omfattar uppgifter från personer i Europeiska unionen, inbegriper dataskyddslagstiftningen den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”EU GDPR”), direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) (med ändringar) (”e-integritetsdirektivet”) och all lagstiftning som införts i samband med ovannämnda lagstiftning. I Storbritannien, där vi har vårt huvudkontor, inbegriper detta Data Protection Act 2018 (”DPA 2018”), United Kingdom General Data Protection Regulation (”UK GDPR”) och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (”PECR”).

Beroende på din plats kan även ytterligare lagstiftning gälla. Såvitt inget annat anges behandlar vi dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen enligt beskrivningen ovan. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

bulk™ är handelsnamnet för Sports Supplements Limited som är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (gemensamt kallat bulk™”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i det här integritetsmeddelandet).

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av uppgifterna nedan.

KONTAKTUPPGIFTER

Våra fullständiga uppgifter är:

Fullständigt namn på juridisk person: Sports Supplements Limited (handlar som bulk™)

Fullständig titel: Dataskyddsombud

E-postadress: dpo@bulk.com 

Postadress: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, STORBRITANNIEN

Integritetsskyddsmyndigheten reglerar dataskydd i Sverige och kan kontaktas enligt följande:

Postadress: Drottninggatan 29, våning 5, Box 8114 104 20 Stockholm

Telefonnummer: 08-657 61 00

Webbplats: https://www.imy.se/ 

Om du har klagomål eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter skulle vi dock uppskatta möjligheten att avhjälpa ditt problem innan du vänder dig till Integritetsskyddsmyndigheten, så vänligen kontakta oss i första hand.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, -plugin-program och -applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller att aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi har inte kontroll över dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetsmeddelanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

 1. UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter betyder all information om en person som gör att personen kan identifieras. Det omfattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma data).

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter inkluderar bankkonton och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsuppgifter inkluderar information om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska uppgifter inkluderar internetprotokoll (IP)-adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plug-in-typer för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar som gjorts av dig, dina intressen, preferenser, feedback, undersökningssvar och annan interaktion med oss.
 • Användningsuppgifter innehåller information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Det är viktigt att personuppgifterna vi har om dig är korrekta och aktuella. Vi ber dig hålla oss informerade om dina personuppgifter förändras under din relation med oss.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade uppgifter som statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Aggregerade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte vara personuppgifter i lagens mening, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller kopplar ihop aggregerade uppgifter med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Vi samlar inte uttryckligen in några specialkategorier av personuppgifter om dig (inklusive uppgifter om ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuella läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa, samt genetiska och biometriska data). 

Däremot samlar vi in information som kan användas för att dra slutsatser om specialkategorier av personuppgifter om dig. Detta inbegriper uppgifter som du tillhandahåller oss när du väljer kontopreferenser. Vi garanterar att vi inte kommer att använda dessa preferenser för att dra slutsatser om specialkategorier av personuppgifter om dig. Dessa uppgifter kommer endast att användas för att tillhandahålla dig produktrekommendationer som vi tror att du skulle uppskatta. Du har fullständig kontroll över huruvida du lämnar ut denna information; vi behöver den inte för att du ska ha åtkomst till vår webbplats eller skicka in en beställning på en av våra produkter.

Observera att om du tillhandahåller oss denna information så kommer vi att behandla den utifrån ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att uppdatera dina kontopreferenser eller genom att kontakta oss för att be oss sluta behandla sådan information.

OM DU INTE TILLHANDAHÅLLER PERSONUPPGIFTER

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har ingått med dig och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, kanske vi inte kan hedra avtalet vi har eller försöker ingå med dig (till exempel att förse dig med varor eller tjänster). I det här fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har avtalat med oss. Vi kommer dock att meddela dig om detta sker.

 1. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, inklusive genom:

 • direkta interaktioner. Du kan ge oss information om din identitet, kontaktuppgifter och finansiell information genom att fylla i formulär eller genom att svara oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du anger när du: 
  • ansöker om våra produkter eller tjänster
  • skapar ett konto på vår webbplats
  • prenumererar på våra tjänster eller publikationer
  • begär att marknadsföringsmaterial ska skickas till dig
  • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning
  • ger oss feedback.
 • automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan liknande teknik. Se vår cookiepolicy för ytterligare information.
 • tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:
  • tekniska data från följande parter:

(a)  Google Analytics, vilket gör det möjligt för oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats och att optimera webbplatsen för att ge bättre prestanda.

(b)  Criteo, Emarsys, Facebook, Affiliate Window och Google som använder ”targeting cookies” för att spåra hänvisningar från andra webbplatser.

(c)  uppgifter om kontakter samt finansiella uppgifter och transaktionsdata från leverantörer av teknik-, betalnings- och leveranstjänster.

 • kontaktuppgifter från någon som värvar dig via ett ”värva en vän”-system.
 1. SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter det. Vanligtvis förlitar vi oss på följande rättsliga grunder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas lagenligt.

Upprätthållande av kontrakt innebär behandling av dina uppgifter där det är nödvändigt för upprätthållandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett sådant avtal.

Berättigat intresse innebär att vi är intresserade av att styra och hantera vår verksamhet för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi över- och avväger eventuell påverkan för dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen överskuggas av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är ålagda eller tillåtna enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen mot eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att kontakta oss

Efterlevnad av en rättslig eller administrativ skyldighet innebär att vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig eller administrativ skyldighet som vi omfattas av.

Samtycke innebär att vi behandlar dina personuppgifter där du frivilligt har lämnat ett specifikt, informerat samtycke till behandlingen.

Generellt förlitar vi inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter på annat sätt än i samband med att skicka direktmeddelanden från tredje part till dig via e-post eller textmeddelande. 

Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss.

ÄNDAMÅL SOM VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER FÖR

Vi har nedan, i tabellformat, redogjort för alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter på, och vilka av de rättsliga grunderna vi tillämpar på för att göra det. Vi har också identifierat vilka våra berättigade intressen, om tillämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utifrån mer än en rättslig grund beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grunden vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angetts i tabellen nedan.

SYFTE/AKTIVITET

TYP AV DATA

RÄTTSLIG GRUND

För att registrera dig som ny kund

– Identitet

– Kontakt

– Fullgörande av ett avtal med dig

För att behandla och leverera din beställning inklusive:

– hantera betalningar, avgifter och kostnader

– samla in och hämta in pengar som ska betalas till oss

– skicka dig servicemeddelanden om dina beställningar

– Identitet

– Kontakt

– Ekonomi

– Transaktion

– Marknadsföring och kommunikation

– Fullgöra ett avtal med dig

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att återkräva skulder som ska betalas till oss)

– Samtycke

För att hantera vårt relation till dig, vilket kommer att inkludera:

–  att underrätta dig om ändringar i våra villkor eller vår sekretesspolicy

– att be dig skriva en recension eller genomföra en undersökning

– att svara på dina frågor

– att skicka dig andra relevanta servicemeddelanden 

– Identitet

– Kontakt

– Profil

– Marknadsföring och kommunikation

– Fullgöra ett avtal med dig

– Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att hålla våra register uppdaterade och för att undersöka hur våra kunder använder våra produkter/tjänster i syfte att förbättra dem)

För att du ska kunna delta i en utlottning, tävling eller för att slutföra en undersökning

– Identitet

– Kontakt

– Profil

– Användning

– Marknadsföring och kommunikation

– Fullgöra ett avtal med dig

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att behålla kunder genom att erbjuda incitament och rabatter)

– Samtycke

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värdbasering av data)

– Identitet

– Kontakt

– Tekniskt

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att bedriva vår verksamhet, tillhandahållande av administrations- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en omorganisation av företaget eller omstrukturering av koncernen)

– Samtycke

För att tillhandahålla dig relevant webbplatsinnehåll och annonser, samt mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi visar för dig

– Identitet

– Kontakt

– Profil

– Användning

– Marknadsföring och kommunikation

– Tekniskt

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att undersöka hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, öka vår omsättning och underbygga vår marknadsstrategi)

– Samtycke

För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår marknadsföring, våra kundrelationer och -upplevelser 


Obs: dessa uppgifter kan vara komma att aggregeras.

– Tekniskt

– Användning  

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, utveckla vår verksamhet och underbygga vår marknadsföringsstrategi)

– Samtycke

För att komma med förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig


Se MARKNADSFÖRING nedan för ytterligare information

– Identitet

– Kontakt

– Tekniskt

– Användning

– Profil 

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att undersöka hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, öka vår omsättning och underbygga vår marknadsföringsstrategi)

– Samtycke

För att dela uppgifter med våra noggrant utvalda tjänsteleverantörer som bedriver verksamhet för vår räkning

– Identitet

– Kontakt

– Profil

– Användning

– Marknadsföring och kommunikation

– Tekniskt

– Ekonomi

– Transaktion

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att leverera våra produkter och tjänster på ett säkert, korrekt och effektiv sätt) Uppgifterna som behandlas är avhängiga av vilken leverantör som används.

För att tillfälligt föra register av dina interaktioner med oss, såsom samtalsinspelningar för utbildningsändamål

– Identitet

– Kontakt

– Användning

– Nödvändigt för våra berättigade intressen (att förbättra vår kundservice)

För att följa tillämpliga lagar, lagliga förfrågningar, krav på registerhållning och juridisk process, där det är lämpligt/nödvändigt.

– Identitet

– Kontakt

– Ekonomi

– Transaktion

– Rättslig skyldighet

 

MARKNADSFÖRING

Vi strävar efter att ge dig val om användningen av vissa personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam.

SPECIALERBJUDANDEN FRÅN OSS

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, teknik-, användnings- och profiluppgifter för att bilda oss en uppfattning av vad vi tror att du vill eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta för marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du gav oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj, och, i varje enskilt fall, om du inte har valt bort att ta emot den marknadsföringen.

KAN DU TAS BORT FRÅN VÅR E-POSTLISTA?

bulk™ kommer att skicka specialerbjudanden och kampanjer till dig via post, e-post, sms och RCS när du är en befintlig kund eller om du (gällande en ny kund) har samtyckt till att få sådana erbjudanden eller på annat sätt inte har tackat nej. Om du inte vill få erbjudanden och kampanjer via e-post kan du avregistrera dig här eller via länken som ingår som i all marknadsföringsinformation. Vi kommer att sträva efter att ta bort dig så fort som möjligt, men det tar tid att helt ta bort dig från vår e-postlista, så du kanske får ett eller två ytterligare e-postmeddelanden. Om du inte vill få erbjudanden och kampanjer via post, sms, RCS kan du informera oss om detta på kundservice@bulk.com. De marknadsföringsmaterial som skickas via post skrivs ut i förväg, så det kan ta tid för processen att slutföras för detta medium, så det är möjligt att du får ytterligare en kommunikation i sådana fall.

Om dina uppgifter finns med på en erkänd "tacka nej”-lista i den jurisdiktion där du är baserad, kommer bulk™ att göra allt för att säkerställa att du inte får marknadsföringsmaterial från oss, om du inte direkt har begärt något annat.

KAN DU ÅTERREGISTRERA DIG FÖR VÅR E-POSTLISTA?

Om du tidigare har bett oss att inte skicka erbjudanden men har ändrat dig kan du meddela oss genom att skicka e-post till kundservice@bulk.com

COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare på att neka alla eller vissa cookies i webbläsaren eller att varna dig när webbplatser sparar eller läser cookies. Om du inaktiverar eller nekar cookies bör du känna till att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

ÄNDRING AV SYFTE

Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dem för, om vi inte anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är kompatibelt med det ursprungliga syftet ber vid dig kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grunden som tillåter att vi gör det.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, när detta krävs eller tillåts enligt lag. 1. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i avsnitt 4 ovan.

 • Specifika tredje parter som anges i stycke 3 ovan.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar med. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en ändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.
 • Tjänsteleverantörer som agerar personuppgiftsbiträden som tillhandahåller en rad tjänster för vår räkning, t.ex. IT- och systemadministrationstjänster, marknadsföringstjänster  (såsom våra ”värva en vän”-partner), e-handelsplattformar och stödfunktioner, spårningstjänster för försändelser, webbplats- och produktrecensionstjänster, redovisningstjänster, kommunikationsplattformar och plattformar för hantering av kundrelationer.
 • Vårt nätverk av budfirmor som hjälper oss att leverera våra produkter.
 • Professionella rådgivare, inklusive advokater, banktjänstepersoner, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster.
 • Tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter i Sverige, Storbritannien och på andra platser som under vissa omständigheter kräver rapportering av behandlingsverksamheter.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredje parts tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Vi säljer eller lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag för deras egna marknadsföringsändamål.

TREDJE PARTS BETALNINGSPLATTFORMAR

Vi använder följande tredjepartsplattformar för att behandla betalningar som görs till oss:

Klarna

Deras integritetsmeddelande finns på: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy.

Paypal

Deras integritetsmeddelande finns på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

DNA-TESTUTRUSTNING

Vår DNA-testutrustning tillhandahålls av en tredje part vid namn GenePlanet. Även om dessa produkter är märkta som bulk™, behandlar vi ingen genetisk information (enligt definitionen av GenePlanet) relaterad till dig. All genetisk information, som härrör från prover, eller som på annat sätt tillhandahålls av dig, samlas in och behandlas av GenePlanet.

Du hittar ytterligare information om hur de behandlar personuppgifter och vilka säkerhetsåtgärder de vidtar, genom att besöka deras webbplats och läsa deras integritetsmeddelande (https://geneplanet.com/privacy-policy) och dataskyddsmeddelande (https://geneplanet.com/data-privacy). 

bulk™ behandlar inga ytterligare kategorier av personuppgifter som en del av detta produkterbjudande. Om du har ytterligare frågor om denna produkt eller vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av informationen i detta meddelande.

 1. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

bulk™ har sitt huvudkontor i Storbritannien och därav följer att några av de externa tredje parter som vi överför personuppgifter till är baserade i Storbritannien och inte i Sverige. Vissa ytterligare överföringar kan komma att ske inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såsom i Irland, Polen och Tyskland. Dessa länder har av Europeiska kommissionen bedömts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. 

Under begränsade omständigheter kan dina uppgifter överföras till länder utanför Sverige, Storbritannien och EES. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför dessa jurisdiktioner när det krävs för att behandla din beställning eller för att vi ska kunna uppfylla de syften som vi har dokumenterat i tabellen ovan. Detta skulle omfatta USA. Se även ”Utlämnande av dina personuppgifter” ovan. Vi säkerställer vidare att en liknande grad av skydd ges för dina personuppgifter genom att  se till att lämpliga skyddsåtgärder genomförts med tredje part i USA: när vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi exempelvis använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommissionen eller brittiska myndigheter, beroende på vad som är tillämpligt, som ger personuppgifter samma skydd som de har i EES och Storbritannien.

Vi ber dig kontakta oss om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism som används av oss när vi överför dina personuppgifter utanför EES/Storbritannien. 

 1. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företagsbehov. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av sekretess.

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och eventuella tillsynsmyndigheter om brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Hur skyddar ni informationen ni har om mig på era interna system?

Vi skyddar din integritet på flera sätt:

 • Tillgång till kundkontoinformation är begränsad till de som behöver tillgång för att kunna utföra sitt jobb.
 • Vi använder fullständiga inloggnings- och lösenordskontroller i vårt system.
 • Alla hel- och deltidsanställda är skyldiga att underteckna en sekretessklausul som en del av anställningsvillkoren.
 • Alla samtal spelas in och övervakas för utbildnings- och säkerhetsändamål.
 • Sekretess- och databasåtkomstkontroll granskas regelbundet och uppdateras vid behov för att ytterligare skydda våra personuppgifter.
 • Vi använder andra lämpliga rutiner och tekniska säkerhetsåtgärder (såsom kryptering, anonymisering och arkiveringstekniker) för att skydda din information över alla våra datorsystem, våra nätverk och vår webbplats.

Om du av någon anledning är osäker på vilka person- och kontouppgifter som vi innehar i ditt namn ber vi dig kontakta oss. Vi kommer gärna granska din fil och vid behov uppdatera uppgifterna. Du kan skicka ett e-post till oss på kundservice@bulk.com

 1. DATALAGRING

HUR LÄNGE KOMMER NI ATT ANVÄNDA MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, bland annat för att tillfredsställa alla krav som juridik, redovisning och rapportering ställer.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftena utifrån vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt gällande lagkrav.

Under vissa omständigheter kan du be oss radera dina uppgifter: se avsnittet Begär borttagning nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskningsändamål eller statistiska ändamål, och i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

 1. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du följande rättigheter enligt dataskyddslagar när det gäller dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för att veta mer om dessa rättigheter:

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”registrerads åtkomstbegäran”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi innehar om dig och för att kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.

Begära rättelse av de personuppgifter vi innehar om dig. Detta gör att du kan få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi innehar om dig rättade, men vi kan behöva verifiera riktigheten för de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.

Begära borttagning av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning till att vi fortsätter behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att efterleva lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika rättsliga skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid din begäran.

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller tredje parts) och det finns omständigheter för din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på den här grunden eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande berättigade grunder att behandla din information som strider mot dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. På detta sätt kan du be oss avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa deras korrekthet, (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem, (c) där du har vill att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre kräver dem, eftersom du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har lagliga skäl till att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen samtyckte till att vi fick använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av någon behandling som utförts innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster. Vi kommer att ge dig råd om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan ber vi dig kontakta oss.

VAD VI KAN BEHÖVA FRÅN DIG

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att begära ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

TIDSFRIST FÖR ATT SVARA

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kanske det kan ta oss längre tid än en månad om din förfrågan är extra komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. Vid sådana tillfällen meddelar vi dig och håller dig uppdaterad om status för din förfrågan.

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSMEDDELANDET.

Tack för att du tagit dig tid att läsa vårt integritetsmeddelande.

Denna version uppdaterades senast den 28 juli 2022. Tidigare versioner kan förvärvas genom att kontakta oss.

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan (exempelvis när en lag ändras). Vi rekommenderar att du kontrollerar denna policy regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Var denna artikel till hjälp?

Kommentarer

1 kommentar

 • Comment author
  Robertino Njerges

  Hej

  0

logga in för att lämna en kommentar.