Generelle oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for webstedet

  • Opdateret

MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA
INDLEDNING
Dette er Bulk™’s meddelelse om beskyttelse af persondata.
Bulk™ respekterer dit privatliv, og er engageret i at beskytte dine persondata. Denne meddelelse om beskyttelse af persondata oplyser dig om, hvordan vi passer på dine persondata, når du besøger vores websted (uanset hvorfra du besøger det), og fortæller dig om dine rettigheder i forbindelse med persondata og hvordan loven beskytter dig.
Denne meddelelse om beskyttelse af persondata vises i et lagdelt format, så du kan klikke dig videre til de områder som fremgår nedenfor.


● VIGTIGE OPLYSNINGER OG HVEM VI ER
● DE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG
● SÅDAN INDSAMLES DINE PERSONDATA
● SÅDAN ANVENDER VI DINE PERSONDATA
● VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA
● INTERNATIONALE OVERFØRSLER
● DATASIKKERHED
● DATAOPBEVARING
● DINE JURIDISKE RETTIGHEDER


1. VIGTIGE OPLYSNINGER OG HVEM VI ER
FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA


Denne meddelelse om beskyttelse af persondata har til formål at oplyse dig om, hvordan Bulk™ indsamler og behandler dine persondata gennem ydelse af vores produkter/tjenester og via din brug af dette websted, herunder eventuelle data som du afgiver, når du tilmelder dig nyhedsbreve eller publikationer, køber produkter eller deltager i konkurrencer.
Vores produkter og tjenester samt dette websted er ikke rettet mod børn, og vi indsamler ikke bevidst data om børn.
Det er vigtigt at du læser denne meddelelse om beskyttelse af persondata, samt andre meddelelser om beskyttelse af persondata eller meddelelser om retfærdig behandling, som vi offentliggør ved specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler persondata om dig, så du er fuldt bevidst om hvordan og hvorfor vi bruger dine data. Denne meddelelse om beskyttelse af persondata supplerer andre meddelelser, og dens formål er ikke at tilsidesætte disse.
Dine data vil kun blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Hvor data behandles af en dataansvarlig eller databehandler etableret i EU eller omfatter data om personer i EU, inkluderer databeskyttelseslovgivningen den generelle forordning om databeskyttelse, (Forordning (EU) 2016/679) ("EU GDPR"), direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (2002/58/EF) (med ændringer) ("databeskyttelsesdirektivet") og eventuel lovgivning, der er implementeret i forbindelse med ovennævnte lovgivning. I Storbritannien, hvor vi har vores hovedkontor, omfatter dette Data Protection Act 2018 ("DPA 2018"), United Kingdom General Data Protection Regulation ("UK GDPR") og Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 ("PECR").
Afhængigt af hvor du befinder dig kan yderligere lovgivning være gældende. Medmindre andet er anført, vil vi behandle dine persondata i overensstemmelse med den databeskyttelseslovgivning, der er defineret ovenfor.


DATAANSVARLIG
Bulk™ er forretningsnavnet på Sports Supplements Limited, som er dataansvarlig for dine persondata (kollektivt betegnet som "Bulk™", "vi", "os", eller "vores" i denne meddelelse om beskyttelse af persondata).
Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO), som er ansvarlig for at overvåge emner i forbindelse med denne meddelelse om beskyttelse af persondata. Hvis du har spørgsmål angående denne meddelelse om beskyttelse af persondata, bedes du kontakte den databeskyttelsesansvarlige via de oplysninger, der er angivet nedenfor.


KONTAKTOPLYSNINGER
Alle vores oplysninger:
Den juridiske enheds fulde navn: Sports Supplements Limited (under forretningsnavnet Bulk™)
Fuld titel: Databeskyttelsesansvarlig
E-mailadresse: dpo@bulk.com
Postadresse: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, STORBRITANNIEN
Telefonnummer: +0800 085 2950
Datatilsynet regulerer databeskyttelse i Danmark, og kan kontaktes som følger:
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk
Websted: https://www.datatilsynet.dk


Hvis du har en klage eller bekymring om, hvordan vi administrerer dine persondata, ville vi imidlertid sætte pris på muligheden for at tage hånd om dine bekymringer, før du henvender dig til Datatilsynet, så derfor beder vi dig om at kontakte os først.


TREDJEPARTSLINKS
Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder, plug-ins eller applikationer. Hvis du klikker på sådanne links eller aktiverer sådanne forbindelser, er det muligt, at du giver tredjeparter tilladelse til at indsamle eller dele data om dig. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartswebsteder, og vi er ikke ansvarlige for deres erklæringer om beskyttelse af persondata. Når du forlader vores websted, anbefaler vi, at du læser meddelelsen om beskyttelse af persondata på hvert af de websteder, som du besøger.


2. DE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG
Persondata er oplysninger om en person, som kan benyttes til at identificere denne person. Dette omfatter ikke data, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme data).
Det er muligt, at vi indsamler, opbevarer og overfører forskellige typer af persondata om dig, som vi har opdelt i følgende grupper:


● Identitetsdata omfatter fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikatorer som titel, fødselsdato eller køn.
● Kontaktdata omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre.
● Økonomiske data omfatter bankkonto- og betalingskortdetaljer.
● Transaktionsdata omfatter oplysninger om betalinger til eller fra dig, og andre oplysninger om produkter og tjenester, som du har købt af os.
● Tekniske data omfatter din IP-adresse (internet protokol), dine login-oplysninger, din browsers type og version, dine tidszoneindstillinger og din placering, browserens plug-in-type og -versioner, operativsystem og platform og anden teknologi om den enhed, som du bruger til at få adgang til dette websted.
● Profildata omfatter dit brugernavn og din adgangskode, de køb eller ordrer som du har foretaget, dine interesser, præferencer, feedback, undersøgelsesbesvarelser og andre interaktioner med os.
● Anvendelsesdata omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores websted, produkter og tjenester.
● Marketing- og kommunikationsdata omfatter dine præferencer for modtagelse af marketing fra os og vores tredjeparter, samt dine kommunikationspræferencer.


Det er vigtigt at de persondata, som vi har om dig, er korrekte og ajourført. Du bedes oplyse os, hvis dine persondata ændres i løbet af dit forhold med os, eller på anden måde opdatere dine kontooplysninger hos os online.


Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede data såsom statistiske eller demografiske data til ethvert formål. Aggregerede data kan udledes af dine persondata, men anses ikke juridisk set som værende persondata, da de ikke direkte eller indirekte kan afsløre din identitet. For eksempel kan vi aggregere dine anvendelsesdata for at beregne, hvor stor en procentdel af brugere benytter en specifik webstedsfunktion. Hvis vi kombinerer eller forbinder aggregerede data med dine persondata, så de direkte eller indirekte kan identificere dig, behandler vi imidlertid disse kombinerede data som persondata, som anvendes i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af persondata.


Vi indsamler ikke eksplicit nogen særlige kategorier af persondata om dig (dette omfatter oplysninger om race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, seksualliv, seksuel orientering, politiske holdninger, medlemskab af fagforeninger, oplysninger om dit helbred og genetiske eller biometriske data).


Vi indsamler dog information, som kan benyttes til at udlede særlige kategorier af persondata om dig. Dette omfatter oplysninger, som du giver os, når du vælger dine kontopræferencer. Du kan være forvisset om, at vi ikke vil benytte disse præferencer til at foretage nogen udledninger om særlige kategorier af persondata om dig. Oplysningerne vil kun blive benyttet til at give dig produktanbefalinger, som vi tror, du vil synes om. Du har fuldstændig kontrol over, hvorvidt du vil afsløre denne information, vi kræver ikke, at den oplyses for at få adgang til vores websted eller for at afgive en bestilling på et af vores produkter.


Bemærk, at hvis du giver os denne information, vil vi behandle den med dit udtrykkelige samtykke. Du kan trække dette samtykke tilbage på ethvert tidspunkt ved at opdatere dine kontopræferencer eller ved at Kontakte os for at anmode om, at vi ophører med at behandle sådan information.


HVIS DU IKKE OVERGIVER PERSONDATA
Hvis vi har brug for at indhente dine persondata efter lovkrav eller i henhold til en kontrakt, som vi har med dig, og du ikke overgiver disse data, når vi anmoder herom, er det muligt, at vi ikke kan opfylde den kontrakt, som vi har indgået eller forsøger at indgå med dig (for eksempel at levere en vare eller en tjeneste til dig). I et sådant tilfælde er det muligt, at vi er nødsaget til at annullere et produkt eller en tjeneste, som du har bestilt hos os, men i et sådant tilfælde underretter vi dig om det før.


3. SÅDAN INDSAMLES DINE PERSONDATA
Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig, herunder gennem:


● Direkte interaktioner. Du kan give os din identitet, dine kontakt- og økonomiske data ved at udfylde formularer eller gennem kommunikation med os pr. post, telefon, e-mail eller andet. Dette omfatter persondata, som du overgiver, når du:


o anmoder om produkter eller tjenester hos os,
o opretter en konto på vores websted,
o tilmelder dig vores tjenester eller publikationer,
o anmoder om at få tilsendt marketing,
o deltager i en konkurrence, kampagne eller undersøgelse, eller
o sender os din feedback.


● Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med vores websted, er det muligt at vi automatisk indhenter tekniske data om dit udstyr, dine browserhandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse persondata ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.


● Tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder. Vi kan modtage persondata om dig fra forskellige tredjeparter som beskrevet nedenfor:
o Tekniske data fra de følgende parter:
(a) Google Analytics, som giver os mulighed for at forstå, hvordan vores besøgende interagerer med vores websted, og for at vi kan optimere webstedets ydeevne.
(b) Criteo, Emarsys, Facebook, Affiliate Window og Google som anvender målrettede cookies til at spore henvisninger fra andre websteder.
(c) Kontakt-, økonomiske og transaktionsdata fra leverandører af tekniske, betalings- og leveringstjenester.


4. SÅDAN ANVENDER VI DINE PERSONDATA
Vi anvender kun dine persondata, hvor loven tillader det. Hyppigst vil vi henholde os til følgende juridiske grundlag for at sikre, at dine persondata behandles lovligt:
Kontraktopfyldelse betyder, at vi behandler dine data, når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er en part i, eller for at udføre opgaver på din anmodning, før en sådan kontrakt indgås.


Legitim interesse er vores virksomheds interesse i at drive og administrere vores forretninger på en måde, at vi kan yde dig de bedste tjenester/produkter, samt den bedste og mest sikre oplevelse. Vi sørger for at tage hensyn til og udligne enhver mulig påvirkning på dig (både positive og negative) samt dine rettigheder, før vi behandler dine persondata for at opnå vores legitime interesser. Vi anvender ikke dine persondata til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesætter påvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke hertil, eller vi på anden måde er tvunget hertil eller har tilladelse til det af gældende lov). Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi vurderer vores legitime interesser i forhold til mulige påvirkninger på dig, når det kommer til specifikke aktiviteter ved at Kontakte os.


Overholdelse af juridiske eller lovmæssige forpligtelser betyder, at vi behandler dine persondata, hvor det er nødvendigt for at overholde et juridisk eller lovmæssigt krav som vi er underlagt.
Samtykke betyder, at vi behandler dine persondata, hvor du frit har givet specifikt, oplyst samtykke til denne behandling.


Generelt afhænger vi ikke af dit samtykke som et juridisk grundlag for at behandle dine persondata, bortset fra når det omfatter at sende dig direkte marketingmeddelelser fra tredjeparter via e-mail eller SMS.


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til marketing tilbage ved at Kontakte os.


FORMÅL HVORTIL VI ANVENDER DINE PERSONDATA
Nedenfor har vi i en tabel opsat en beskrivelse af alle de måder, som vi har planer om at anvende dine persondata på, og hvilke juridiske grundlag vi har for at gøre dette. Vi har også identificeret vores legitime interesser, hvor det er relevant.


Bemærk, at vi muligvis behandler dine data med mere end ét juridisk grundlag, afhængigt af det specifikke formål, hvortil vi anvender dine data. Du bedes Kontakte os, hvis du har brug for oplysninger om det specifikke juridiske grundlag, hvorpå vi baserer vores behandling af dine persondata, hvor mere en ét grundlag er angivet i tabellen nedenfor.

FORMÅL/AKTIVITET

DATATYPE

LOVMÆSSIGT GRUNDLAG

For at registrere dig som en ny kunde

- Identitet

- Kontakt

- Opfyldelse af en kontrakt med dig

For at behandle og levere din bestilling, herunder:

- Håndtere betalinger, gebyrer og omkostninger

- Indsamle og inddrage penge, som vi har til gode

- Sende dig servicemeddelelser, der vedrører dine bestillinger

- Identitet

- Kontakt

- Økonomisk

- Transaktion

- Marketing og kommunikation

- Opfyldelse af en kontrakt med dig

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at opkræve gæld, som vi har til gode)

- Samtykke

For at håndtere vores forhold til dig, som omfatter:

- Meddele dig om ændringer i vores privatlivspolitik

- Bede dig om at give en anmeldelse eller gennemføre en undersøgelse

- Besvare dine spørgsmål

- Sende dig andre relevante servicemeddelelser

- Identitet

- Kontakt

- Profil

- Marketing og kommunikation

- Opfyldelse af en kontrakt med dig

- Nødvendige for at overholde en juridisk forpligtelse

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at holde vores registre opdaterede, for at holde dig informeret, og for at undersøge hvordan vores kunder anvender vores produkter/tjenester, så vi kan forbedre dem)

For at muliggøre din deltagelse i lodtrækninger, konkurrencer eller for at udføre en undersøgelse

- Identitet

- Kontakt

- Profil

- Anvendelse

- Marketing og kommunikation

- Opfyldelse af en kontrakt med dig

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at bevare kunder ved at tilbyde incitamenter og rabatter)

- Samtykke

Til at administrere og beskytte vores forretning og dette websted (herunder fejlfinding, dataanalyse, test, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data)

- Identitet

- Kontakt

- Teknisk

 

Nødvendige for vores legitime interesser (for at drive vores forretning, udføre administrative og IT-tjenester, netværkssikkerhed, for at forebygge svindel og i forbindelse med udførelsen af en forretningsreorganisering eller restrukturering af gruppen)

- Samtykke

For at levere relevant webstedsindhold og reklamer til dig, og for at måle eller forstå effektiviteten af de reklamer, som vi tilsender dig

- Identitet

- Kontakt

- Profil

- Anvendelse

- Marketing og kommunikation

- Teknisk

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at undersøge, hvordan vores kunder anvender vores produkter og tjenester, så vi kan udvikle disse og få vores virksomhed til at vokse og til at udføre vores marketingstrategi på et oplyst grundlag)

- Samtykke

For at bruge dataanalyser til at forbedre vores websted, produkter/tjenester, til intern rapportering, marketing, kundeforhold og -oplevelser

 

Bemærk: Disse data kan aggregeres.

- Teknisk

- Anvendelse 

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at definere kundetyper for vores produkter og tjenester, for at holde vores websted opdateret og relevant, for at udvikle vores forretning og for at udføre vores marketingstrategi på et oplyst grundlag)

- Samtykke

For at give dig forslag og anbefalinger om varer eller tjenester, som kunne have din interesse

 

Se MARKETING nedenfor for yderligere oplysninger

- Identitet

- Kontakt

- Teknisk

- Anvendelse

- Profil

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at undersøge, hvordan vores kunder anvender vores produkter/tjenester, så vi kan udvikle disse og få vores virksomhed til at vokse og til at udføre vores marketingstrategi på et oplyst grundlag)

- Samtykke

For at dele data med vores nøje udvalgte tjenesteydere, så de kan udføre aktiviteter på vores vegne

- Identitet

- Kontakt

- Profil

- Anvendelse

- Marketing og kommunikation

- Teknisk

- Økonomisk

- Transaktion

- Nødvendige for vores legitime interesser (for at levere vores produkter og tjenester på sikker vis, nøjagtigt og effektivt). De behandlede data vil afhænge af den udbyder, der benyttes.

For midlertidigt at bevare en optegnelse af dine interaktioner med os, såsom optagelser af opkald med henblik på undervisning

- Identitet

- Kontakt

- Anvendelse

- Nødvendige til vores legitime interesser (for at forbedre vores kundeservice)

For at overholde gældende love, lovlige anmodninger, krav om registrering og juridisk proces, hvor det er relevant/nødvendigt.

 - Identitet

- Kontakt

- Økonomisk

- Transaktion

- Juridisk forpligtelse

MARKETING
Vi stræber efter at give dig valgmuligheder omkring visse anvendelser af persondata, specifikt omkring marketing og reklame.


KAMPAGNETILBUD FRA OS
Vi kan anvende dine identitets-, kontakt-, tekniske, anvendelses- eller profildata til at danne os et overblik over, hvad du kunne tænke dig eller have brug for, eller hvad der kunne have din interesse. Sådan bestemmer vi, hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for dig (også kaldet marketing).


Du modtager marketingkommunikation fra os, hvis du har anmodet om oplysninger fra os, eller købt varer eller tjenester fra os, eller hvis du har givet os dine oplysninger ved deltagelse i en konkurrence eller tilmelding til et tilbud, og hvis du i hvert af disse tilfælde ikke har fravalgt denne marketing.


KAN DU FJERNES FRA VORES MAILINGLISTE?
Bulk™ sender dig specielle tilbud og kampagner pr. post, e-mail, SMS og RCS, når du er en eksisterende kunde, eller hvis (i tilfælde af en ny kunde) du har givet samtykke til at modtage sådanne tilbud eller på anden måde ikke har frameldt dette. Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud og kampagner via e-mail, kan du framelde dig her eller i det link, der er inkluderet som en del af al marketingkommunikation. Vi gør vores bedste for at fjerne dig fra listen hurtigst muligt, men det kan tage tid at fjerne dig fuldstændigt fra vore e-mail mailingliste, så det er muligt, at du modtager yderligere én eller to e-mails. Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud og kampagner med posten, SMS eller RCS, kan du framelde dig på salg@bulk.com. Vores postfremsendte marketingmaterialer er printet på forhånd, så det kan tage tid før frameldingsprocessen er afsluttet, hvad dette medie angår. Derfor er det muligt at du modtager yderligere kommunikation i disse tilfælde.


Hvis dine oplysninger er anført på en anerkendt "nej tak" liste i den jurisdiktion, hvor du bor, vil Bulk™ gøre sit bedste for at sikre, at du ikke modtager marketingmaterialer fra os, medmindre du har anmodet om dette direkte.


KAN MAN TILMELDE SIG JERES MAILINGLISTE IGEN?
Hvis du tidligere har bedt os om ikke at sende tilbud, men du har ændret mening, kan du tilmelde dig igen ved at sende en e-mail til salg@bulk.com.


COOKIES
Du kan indstille din browser til at afvise alle eller visse cookies, eller til at give dig besked, når websteder sætter eller får adgang til cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at dele af dette websted kan blive utilgængelige eller muligvis ikke fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger om de cookies, vi anvender i vores cookiepolitik.


ÆNDRET FORMÅL
Vi bruger kun dine persondata til de formål som vi indsamlede dem til, medmindre vi med rimelighed vurderer, at vi har behov for at bruge dem af andre grunde, og disse grunde er forenelige med det oprindelige formål. Hvis du ønsker en forklaring på, hvordan behandling til det nye formål er forenelig med det oprindelige formål bedes du Kontakte os.


Hvis vi har brug for at anvende dine persondata til et formål, som ikke er relateret til det oprindelige, underretter vi dig herom, og forklarer det juridiske grundlag, som giver os tilladelse til denne anvendelse.
Bemærk, at vi kan behandle dine persondata uden din viden eller dit samtykke, i overensstemmelse med de ovenstående regler, hvor lovgivningen kræver eller tillader det.


5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA
Det er muligt at vi deler dine persondata med de parter, der nævnes nedenfor til de formål der er anført i afsnit 4 ovenfor:
● Specifikke tredjeparter fremgår af listen i afsnit 3 ovenfor.
● Tredjeparter, som vi kan vælge at sælge, overføre eller fusionere dele af vores virksomhed eller aktiver til/med. Alternativt kan vi forsøge at opkøbe andre virksomheder eller fusionere med dem. Hvis der finder en ændring sted i vores virksomhed, kan de nye ejere anvende dine persondata på samme måde som det fremgår af denne meddelelse om beskyttelse af persondata.
● Tjenesteydere, der fungerer som databehandlere, som yder en række tjenester på vores vegne, f.eks. IT- og systemadministrationstjenester, marketingtjenester, e-handelsplatforme og supportfunktioner, forsendelsessporingstjenester, websted- og produktanmeldelsestjenester, regnskabsføringstjenester, kommunikationsplatforme, og platforme til kunderelationsstyring.
● Vores netværk af kurerer, som hjælper os med at levere vores produkter.
● Professionelle rådgivere omfatter advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsfolk, som tilbyder rådgivning, bank-, juridiske, forsikringsmæssige og revisionstjenester.
● Tilsynsmyndigheder, retshåndhævelse og andre statslige myndigheder, der er baseret i Danmark, Storbritannien og andre steder, som under visse omstændigheder kræver indrapportering af behandlingsaktiviteter.


Vi beder alle tredjeparter om at respektere dine persondatas sikkerhed og om at behandle dem i henhold til den gældende lovgivning. Vi tillader ikke, at vores tredjeparts tjenesteydere bruger dine persondata til egne formål, og vi tillader kun at de behandler dine persondata til specifikke formål og i overensstemmelse med vores instruktioner. Vi sælger eller overdrager ikke dine data til andre selskaber til deres egne markedsføringsformål.


TREDJEPARTS BETALINGSPLATFORME
Vi benytter følgende tredjeparters platforme til at behandle betalinger til os:
Klarna
Deres meddelelse om beskyttelse af persondata kan ses på: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy.


Paypal

Deres meddelelse om beskyttelse af persondata kan ses på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.


DNA TESTKIT
Vores DNA testkit leveres af en tredjepart ved navn GenePlanet. Selvom disse produkter bærer varemærket Bulk™, behandler vi ikke nogen genetisk information (som defineret af GenePlanet), der vedrører dig. Al genetisk information, som udledes af prøver, eller som du på anden måde stiller til rådighed, indsamles og behandles af GenePlanet.


Du kan finde yderligere information om, hvordan de behandler persondata og de sikkerhedsforanstaltninger de gør brug af, ved at besøge deres websteder og læse deres privatlivspolitik (https://geneplanet.com/privacy-policy) og erklæring om beskyttelse af persondata (https://geneplanet.com/data-privacy).


Bulk™ vil ikke behandle nogen yderligere kategorier af persondata som en del af dette produkttilbud. Hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med dette produkt eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af oplysningerne i denne meddelelse.


6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER
Bulk™ har hovedkontor i Storbritannien (UK) og deraf følger, at nogle af de eksterne tredjeparter, vi overfører persondata til, er baseret i Storbritannien og ikke i Danmark. Der kan finde visse yderligere overførsler sted i det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS), såsom i Irland, Polen og Tyskland. Det er blevet vurderet af Europa-Kommissionen, at disse lande yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata.


Under begrænsede omstændigheder kan dine data blive overført til lande uden for Danmark, Storbritannien og EØS. Vi vil kun overføre dine persondata uden for disse jurisdiktioner, hvor det er påkrævet for at behandle dine bestillinger, eller for at vi kan opfylde de formål, vi har dokumenteret i ovenstående tabel. Dette omfatter Amerikas Forenede Stater (USA). Se endvidere "Videregivelse af dine persondata" ovenfor. Vi forsikrer endvidere, at der ydes en tilsvarende grad af beskyttelse for dine persondata ved at sikre, at amerikanske tredjeparter har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel hvor vi benytter visse tjenesteydere, kan vi benytte specifikke kontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller de britiske myndigheder, alt efter hvad der er relevant, for at give persondataene den samme beskyttelse, som de har i EØS og Storbritannien.


Du bedes Kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om de specifikke mekanismer vi benytter, når vi overfører dine persondata uden for EØS/UK.


7. DATASIKKERHED
Vi har tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine persondata ikke af vanvare går tabt, ændres, videregives eller anvendes eller tilgås af uautoriserede personer. Derudover begrænser vi adgangen til dine persondata til de medarbejdere, agenter, underleverandører og andre tredjeparter, som har et forretningsmæssigt behov for at kende til dem. Disse personer behandler kun dine persondata efter vores instruktioner, og de er underlagt en fortrolighedspligt.


Vi har opsat procedurer til at håndtere evt. mistænkt brud på persondatasikkerheden, og hvis vi er forpligtede under lov til at underrette dig og enhver relevant reguleringsmyndighed om et brud, gør vi dette.


Hvordan beskytter I de oplysninger som I har om mig i jeres interne systemer?
Vi beskytter dine data på flere måder:
● Adgang til kundekontooplysninger er begrænset til medarbejdere, som har brug for denne adgang for at kunne udføre deres arbejde.
● Vores system har fuld kontrol med login og adgangskode.
● Alle medarbejdere, både deltids og fuldtids, skal underskrive en fortrolighedserklæring som en del af deres ansættelseskontrakt.
● Alle opkald optages og overvåges med henblik på uddannelse og sikkerhed.
● Fortroligheds- og databaseadgangskontroller gennemgås jævnligt, og de opdateres efter behov, for at give dine persondata yderligere beskyttelse.
● Vi benytter andre passende procedurer og tekniske sikkerhedsforanstaltninger (såsom kryptering, anonymisering og arkiveringsteknikker) til at sikre dine data på tværs af alle vores computersystemer, netværker og vores websted.

Hvis du af nogen som helst grund er usikker på, hvilke person- og kontooplysninger vi opbevarer i dit navn, bedes du kontakte os. Vi gennemgår med glæde din fil, og opdaterer oplysningerne, hvis det er nødvendigt. Du kan e-maile os på salg@bulk.com.


8. DATAOPBEVARING
HVOR LÆNGE BLIVER MINE PERSONDATA BRUGT?
Vi opbevarer kun dine persondata, så længe som det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder for at opfylde alle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav.


For at afgøre den passende opbevaringsperiode for persondata vurderer vi persondataenes omfang, art og følsomhed, de mulige risici for skade, som kunne opstå som følge af uautoriseret brug eller afsløring af dine persondata, de formål, som vi behandler dem med, og om vi kan nå disse formål på andre måder, samt de gældende juridiske krav.


Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dine data: se afsnittet Anmod om sletning nedenfor for flere oplysninger.


Under visse omstændigheder kan vi muligvis anonymisere dine persondata (så de ikke længere kan forbindes med dig) til forskningsmæssige eller statistiske formål, hvor vi i så fald kan bruge disse data på ubestemt tid uden yderligere varsel til dig.


9. DINE JURIDISKE RETTIGHEDER
Under visse omstændigheder kan du have følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata i henhold til databeskyttelseslovene. Klik på nedenstående links for at få flere oplysninger om disse rettigheder:


Anmode om adgang til dine persondata (almindeligvis kendt som en "anmodning om adgang fra dataemner"). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de persondata, som vi opbevarer om dig, og for at kontrollere, at vi behandler dem lovligt.


Anmode om rettelse af de persondata, som vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at få ufuldstændige eller unøjagtige data, vi opbevarer om dig, rettet, selvom vi kan have behov for at kontrollere, at de nye data, som du giver os er korrekte.


Anmode om sletning af dine persondata. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne persondata, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine persondata, hvor du har udøvet din ret til indsigelse mod behandling (se nedenfor), hvor vi kan have behandlet dine oplysninger i strid med loven, eller hvis vi er forpligtet til at slette dine persondata for at overholde lokal lovgivning. Bemærk dog, at det ikke altid er muligt for os at udføre din sletningsanmodning af specifikke juridiske årsager, som vi underretter dig om, hvis det er relevant, på tidspunktet hvor du fremsætter anmodningen.


Fremsætte indsigelser mod behandlingen af dine persondata, hvor vi er afhængige af en legitim interesse (eller af tredjemand), og der er noget ved din særlige situation, som betyder, at du vil gøre indsigelse mod behandling af disse grunde, da du føler, at dine grundlæggende rettigheder eller friheder påvirkes. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvor vi behandler dine persondata med henblik på direkte marketing. I visse tilfælde kan vi bevise, at vi har en overbevisende grund til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og friheder.


Anmode om begrænsning af behandling af dine persondata. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af dine persondata i de følgende situationer: (a) hvis du vil have os til at fastlægge dine datas nøjagtighed, (b) hvor vores brug af dataene er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter dem, (c) hvor du har brug for, at vi opbevarer dine data, selvom vi ikke længere har behov for dem, da du har brug for dem for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, eller (d) du har indgivet indvendinger mod vores brug af dine data, men vi skal sikre os, om vi har tilsidesættende legitime grunde til at bruge dem.


Anmode om overførsel af dine persondata til dig eller til en tredjepart. Vi overdrager dine persondata til dig eller til en tredjepart, som du har udpeget, i et struktureret, almindeligt, maskinlæseligt format. Bemærk, at denne rettighed kun er gældende for automatiserede oplysninger, hvor du oprindeligt gav dit samtykke til vores anvendelse, eller hvor vi anvendte oplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig.
Trække dit samtykke tilbage til enhver tid hvor vi afhænger af samtykke til at behandle persondata. Dog påvirker dette ikke lovligheden af behandling, som fandt sted, før du trak dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er det muligt, at vi ikke kan levere visse produkter eller tjenester til dig. Vi underretter dig, hvis dette er tilfældet, når du trækker dit samtykke tilbage.


Har du flere spørgsmål? Send en anmodning
Hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder, som er angivet ovenfor, bedes du Kontakte os.


HVAD VI KAN HAVE BRUG FOR FRA DIG
Det er muligt, at vi anmoder om specifikke oplysninger fra dig, for at hjælpe os med at bekræfte din identitet, og for at sikre din ret til at få adgang til dine persondata (eller til at udøve nogle af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, som skal sikre, at persondata ikke videregives til nogen, som ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger omkring din anmodning, for at gøre processen hurtigere.


TIDSGRÆNSE FOR SVAR
Vi forsøger at svare på alle legitime anmodninger inden for en måned. Det kan til tider tage os længere end en måned at svare, hvis din anmodning er specielt kompleks, eller hvis du har fremsat flere anmodninger. Hvis dette er tilfældet, underretter vi dig herom, og holder dig opdateret om status på din anmodning.


10. ÆNDRINGER I MEDDELELSEN OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA
Tak fordi du har taget dig tid til at læse vores meddelelse om beskyttelse af persondata.


Denne version blev sidst opdateret den 26. oktober 2022. Ældre versioner kan erhverves ved at kontakte os.


Vi kan ændre denne meddelelse om beskyttelse af persondata til enhver tid (for eksempel ved ændringer i lovgivning). Vi anbefaler, at du tjekker denne meddelelse regelmæssigt for at holde dig ajour.

Var denne artikel en hjælp?

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.