Algemene informatie

Algemene Voorwaaden

 • Bijgewerkt

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP AANDACHTIG DOOR VOORDAT BESLISSING TOT AANKOOP WORDT GEMAAKT.

 

1. Algemeen

 
 

www.bulk.com/nl (“Website”) is alleen bedoeld voor consumenten die producten (“Producten”) willen bestellen bij www.bulk.com/nl De voorwaarden waaronder de Producten te koop worden aangeboden op deze Website worden hieronder uiteengezet. Door het plaatsen van een bestelling op de Website aanvaard je de regels die aan bestelling verbonden zijn en stem je in met deze voorwaarden. Bulkpowders.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die worden geplaatst vóórdat de voorwaarden op deze Website aangepast worden.

Bulk™ is een handelsnaam van Sport Supplementen Ltd, Bedrijfsnummer 05654661, BTW-nummer GB 877 5358 68, ingeschreven op

Unit 1, Gunfleet Business Park
Brunel Way
Colchester
Essex
CO4 9QX.

 

2. Plaatsen van je Bestelling

 

2.1.

Om een bestelling te plaatsen moet je 18 jaar of ouder zijn, bereikbaar zijn per telefoon en in het bezit van een geldig e-mailadres.

 

2.2.

Je kunt een bestelling plaatsen door:

 

2.2.1.

het invullen van het bestelformulier op de website na het inloggen op of het creëren van je persoonlijke account en te klikken op de juiste knoppen om het in te dienen indienen; of

 

2.2.2.

HOE KOM JE MET ONS IN CONTACT

Maandag tot en met Vrijdag: 09:00 - 18:00

Gesloten weekend & officiële feestdagen

 

Bulk™ zal geen bestellingen accepteren op een andere wijze dan de hier boven aangegeven bestelwijzen.

 

2.3.

Wanneer je je bestelling plaatst, zal Bulk een bestelnummer uitgeven. Op Bulk gebeurt dit via de Website. Indien je je bestelling plaatst per telefoon zal je je bestelnummer ontvangen aan het eind van het gesprek en vervolgens op je e-mailadres. Houd er rekening mee dat een dergelijke bestelnummer alleen wordt gegeven voor referentie doeleinden en niet inhoudt dat we je bestelling hebben aanvaard.

 

2.4.

Door het plaatsen van een bestelling, doe je ons een aanbod om de Producten die je hebt geselecteerd onder deze algemene voorwaarden te kopen. Bulk kan je aanbod wel of niet aanvaarden naar eigen goeddunken of kan het aantal Producten aan je te leveren verminderd accepteren. Echter, de door je ingediende bestellingen zijn bindend voor je en kunnen niet geannuleerd worden na het plaatsten van je bestelling.

 

2.5.

Als Bulk je bestelling accepteert, zullen wij je op de hoogte stellen van onze aanvaarding door de uitgifte van een orderbevestiging. Bulk zal de orderbevestiging naar je toesturen via e-mail. De bevestiging van je bestelling is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar je verzonden zal worden. Als wij je bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen om je te contacteren via e-mail of post.

 

2.6.

Houd er rekening mee dat de weergave op je beeldscherm van kleuren, modellen en producten kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk of de werkelijke grootte van de producten aangeboden op de Website.

 

3. Levering van Producten

 
 

Met inachtneming van deze algemene voorwaarden, zal Bulk de Producten leveren zoals aangegeven op de orderbevestiging aan je leveren.

 

4. Prijzen

 

4.1.

Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s. De prijzen die gelden zijn de prijzen gepubliceerd op de Website op het moment dat je de bestelling plaatst. De op de Website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing, maar exclusief verzendkosten, die voor eigen rekening zijn. Deze kosten worden apart berekend en vermeld op de bestelbon en opgeteld bij de totaalprijs van de bestelling. De totalen die je dient te betalen is het totaalbedrag van bestelde producten, aangevuld met verzendkosten.

 

4.2.

Als we per ongeluk een product te laag hebben geprijsd, zijn wij niet aansprakelijk te stellen het product aan je te moeten tegen de vermelde prijs, op voorwaarde dat wij je op de hoogte stellen voordat we het product aan je verzenden. In die omstandigheden, behouden wij ons het recht om je bestelling te annuleren. In het geval we je bestelling annuleren, zullen wij je een volledige terugbetaling doen van al het reeds voor dat product betaalde bedrag overeenkomstig ons terugkeer en restitutie beleid.

 

4.3.

Verzendkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van jou in hoedanigheid als koper, zoals aangegeven op je orderbevestiging.

 

5. Betaling van je Producten

 

5.1.

Je kunt je producten betalen volgens één van de betaalmethodes weergegeven op de Website in je betaalscherm.

 

5.2.

Je dient te betalen in de valuta zoals vermeld op je factuur.

 

5.3.

Als je betaalt met een creditcard of bankpas, dan dien je je creditcard of bankpas gegevens verstrekken op het moment dat je je bestelling plaatst. Bulk zal geen producten aan je leveren, noch het uitvoeren van diensten totdat de uitgever van je creditcard of bankpas ons voor het mogen gebruiken van je kaart voor de betaling van je bestelde producten en/of diensten heeft gemachtigd. Als Bulk dergelijke toestemming niet ontvangt zullen wij je daarvan op de hoogte stellen. Bulk behoudt zich het recht om de identiteit te verifiëren van de creditcard of bankpas houder door het aanvragen van de benodige documentatie.

 

6. Levering van je producten

 

6.1.

Bulk™ zal de Producten leveren op het afleveradres dat u hebt opgegeven in het bestelformulier en in overeenstemming met de leveringsoptie die u hebt gekozen. Indien u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor elk afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. Alle door Bulk™ opgegeven leverings- of verzendingsdata zijn slechts beste schattingen en Bulk™ is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven voor het niet leveren in overeenstemming met de opgegeven leverings- of verzendingsdata. In het geval dat een van de bestelde Producten niet op voorraad is, kan dit betekenen dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, wordt een schatting van de vertraging per e-mail of per post gegeven, maar de levering zal in ieder geval plaatsvinden binnen dertig (30) dagen vanaf de datum die is aangegeven op de orderbevestiging door Bulk™.

 

6.2.

Het eigendomsrecht en het risico van verlies van producten gaat op over op de koper op het moment van levering van de Producten.

 

6.3.

Bij levering van de Producten aan de vervoerder zal Bulk je een bevestiging van verzending sturen per e-mail, er van uitgaand dat je een e-mail adres hebt ingevoerd. Indien je geen e-mailadres hebt aangegeven versturen we een bevestiging per post.

 

7. Omwisselen, Retourneren en Restitutie

 

7.1.

U kunt het Product aan Bulk™ retourneren of het recht op diensten annuleren en de prijs van het geretourneerde Product terugkrijgen, mits u binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag nadat de goederen zijn geleverd contact met ons opneemt, zolang het product niet is geopend, geconsumeerd of gemanipuleerd.

Kosten voor het retourneren zelf dient te betalen, zal je het volledige bedrag van Product.

Als een Product wordt verkocht als onderdeel van een Product combinatie (bundel), waarin andere Producten gratis worden aangeboden of met een korting ten opzichte van de normale prijs, dienen bij retournering de gezamenlijk gebundelde Producten tevens aan Bulk te worden geretourneerd. Bulk behoudt zich het recht om een factuur te verhogen indien een gratis Product of goedkoper Product van een bundel niet wordt geretourneerd.


 

7.1.1.

Als een Product foutief is geleverd, onvolledig of defect is en je van mening bent dat je recht hebt op vervanging of reparatie in overeenstemming met paragraaf 8 hieronder, kun je contact opnemen met Bulk via e-mail: klantenservice@bulk.com

Klanten Service openingstijden:

Maandag tot en met Vrijdag: 09:00 - 18:00

Gesloten weekend & officiële feestdagen

 

7.1.2.

1. Indien je bestelde Product (en) hebt ontvangen maar je bent simpelweg van gedachten veranderd over de aankoop, kun je Product (en) retourneren naar ons voor terugbetaling op voorwaarde dat:

 1. Je informeert Bulk binnen 14 werkdagen nadat de goederen zijn geleverd; en
 2. Je een aankoopbewijs hebt (dwz Bestelnummer / identificatie) en;
Het Product ongeopend en onbeschadigd is (tenzij anders overeengekomen)
 

7.2.

Stappen te volgen om terugbetaling te claimen:

 
 

(i) (i) Annulering kan schriftelijk worden gedaan of via elke andere duurzaam medium, bijvoorbeeld door een email te sturen naar klantenservice@bulk.com of door te schrijven naar Bulk Customer Service, Unit 1 Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX Engeland.

(ii) Alvoren Product(en) te retourneren is het handig te checken dat je:

 1. Gebruik hebt gemaakt van deugdelijke verzendverpakking;
 2. Duidelijk het retour adres hebt vermeld;
 3. De verzendverpakking stevig hebt geseald;
 4. Duidelijk jezelf als afzender hebt geïdentificeerd

(iii) Door het volgen van deze stappen help je jezelf te verzekeren dat de Product(en) tijdig en correct de bestemming zullen bereiken en in goede conditie. Als de producten bij ons retour zijn zullen wij deze controleren op beschadigingen en/of volledigheid alvorens we over kunnen gaan tot restitutie.

 

8. Garantie

 

8.1.

Bulk™ - branded Product Garantie

 
 

Bulk™ garandeert de Producten zoals vermeld op de Website. Specifieke garanties zijn van toepassing op bepaalde producten (zoals aangepaste producten) vermeld op de Website. Mocht het door Bulk geleverde Product niet voldoen aan de van toepassing zijnde garantie, zullen wij, naar onze eigen keuze voor onze eigen kosten, tenzij anders bepaald in de toepasselijke garantie, het Product repareren, vervangen of kiezen voor het terugbetalen van de aankoopprijs bij retournering van het Product. Uitzonderingen uitdrukkelijk vermeld voor deze bepalingen en voorwaarden, voor zover toegestaan door de wet Bulk wijst hierbij alle garanties, expliciet of impliciet. De beperkte garantie hierboven uiteengezet heeft geen invloed op en doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten.

 

8.2.

Niet Bulk™ -branded / Producten van derden

 
 

Voor niet Bulk branded producten, wordt de garantie, voor zover relevant, gegeven in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de garantie volgens de standaarden van de fabrikant van de geleverde producten. Met betrekking tot deze garantie van de fabrikant, dient alle aanspraak op garantie in eerste instantie of rechtstreeks aan de fabrikant te worden vermeld of te worden doorgegeven aan Bulk

 

8.3.

INDIEN JE EEN CONSUMENT BENT, DE GENOEMDE GARANTIES HIERBOVEN ZIJN EEN AANVULLING OP EN HEBBEN GEEN INVLOED OP JE WETTELIJKE RECHTEN.

 

9. Bulk™ Aansprakelijkeheid

 

9.1.

Deze algemene voorwaarden omvatten de volle omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot levering van de Producten (en de prestaties van de (telefonische) ondersteuning en garantie diensten) en de uitvoering van de Diensten.

 

9.2.

Uitgezonderd uiteengezet in paragraaf 9.3 hieronder, zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor Bulk met betrekking tot de levering van Producten tenzij dit uitdrukkelijk vermeld in het contract.

 

9.3.

Alle garantie, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met de levering van producten en/of het verlenen van diensten zouden kunnen worden opgenomen of geïntegreerd in de wet, het gewoonterecht van de overeenkomst, wetten in het land van toepassing zijnde wanneer je de producten of diensten hebt gekocht of anderszins (met inbegrip van maar niet beperkt tot - ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vaardigheid) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan door de wet. In het bijzonder zal Bulk niet verantwoordelijk zijn dat de producten geschikt zijn voor je doeleinden.

 

9.4.

Niets in het contract zal beperken of uitsluiten van onze aansprakelijkheid (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of (ii) voor fraude of (iii) enige inbreuk op de verplichtingen geïmpliceerd door de toepasselijke verplichte nationale wetten ten aanzien van titel of (iv) elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de wet.

 

9.5.

ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 ZAL Bulk™ KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN INKOMEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN CONTRACTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD VOORTVLOEIEND UIT EEN OF ALS GEVOLG VAN ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS. Bulk™ TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER CONTRACT OOK IN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID) ZAL IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN WAT DOOR JE IS BETAALD AAN Bulk™ MET BETREKKING TOT PRODUCT(EN) EN/OF DIENSTEN.

 

9.6.

Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten als consument, noch je recht om de Producten te retourneren als in clausule 7.

 

10. Contact opnemen met Bulk™

 
 

Je kunt contact opnemen met Bulk:

Klanten Service openingstijden:

Maandag tot en met Vrijdag: 09:00 - 18:00

Gesloten weekend & officiële feestdagen

 • • Door gebruik te maken van het e-mail formulier; klik hier
 

11. Bescherming Gegevens

 

11.1.

Je transactiegegevens zijn toegankelijk voor je als je een geregistreerde klant bent door het invoeren van je bestelnummer(s), zodat je de status van je bestelling(en) kunt controleren alsmede de inhoud van de bestelling.

 

11.2.

Door het plaatsen van je bestelling, ben je overeengekomen en heb je begrepen dat Bulk je gegevens ingevoerd bij je bestelling opslaat, verwerkt en gebruikt voor het verwerken van je bestelling. Deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Bulk Privacybeleid. Indien je toegang wenst tot de informatie die we van je hebben, of als je wijzigingen wilt aan brengen, of als je geen informatie van Bulk wilt ontvangen, volg dan de update-procedure uiteengezet in Privacybeleid.

 

12. Overmacht buiten redelijke controle

 
 

Bulk™ zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst te maken. Echter, Bulk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukking om uit te voeren, indien deze vertraging of storing is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze macht. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit voeren.

 

13. Meningsverschillen toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 
 

Bulk™ zal proberen om eventuele geschillen snel en efficiënt op te lossen. Als je niet tevreden bent met de manier waarop het gaat over eventuele meningsverschillen en je wilt een gerechtelijke procedure starten, moet dit worden gedaan binnen de rechtbanken van Engeland en Wales. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

14. Algemeen

 

14.1.

Noch Bulk faalt, noch de koper faalt als door looptijd van een dergelijke termijn opheffing van het contract wordt gedaan. Dergelijke opheffing betekent tevens afstand van rechten. Op generlei wijze kan op een later moment het recht alsnog afgedwongen worden.

 

14.2.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst heeft geen negatieve invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van overige bepalingen.

 

15. Speciale voorwaarden voor de Loyalty Punten / Store Credit

 

 

 

 

15.1.

Loyalty Punten / Store Credit

 
 

Je kunt van tijd tot tijd Loyalty Punten krijgen als gevolg van je interactie met de Website, of het uploaden van reviews, het werven van nieuwe klanten of gewoon door het doen van aankopen. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor store credit naar eigen goeddunken.

 1. Bulk™ zal punten toekennen op basis van activiteiten die te goeder trouw zijn gemaakt. Bulk behoudt zich het recht voor om de punten en/of op te slaan krediet achterwege te laten in de gevallen waarin zij van oordeel is dat je hebt deelgenomen buiten de geest van deze overeenkomst.
 2. Store Credit heeft geen geldelijke waarde buiten het gebruik ervan binnen de Website. Store credit kan alleen worden ingewisseld tegen toekomstige aankopen van de website.
 3. Bulk™ kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, beoordelen de Loyalty punten / store credit wisselkoersen, de geldigheidsduur, het maximale aantal punten of andere voorwaarden van de aanbieding te wijzigen. Bulkzal contact opnemen met alle gebruikers in het geval dat dergelijke wijzigingen worden aangebracht.

Was dit artikel nuttig?

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.