Algemene informatie

PRIVACYVERKLARING

 • Bijgewerkt

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van bulk™.

bulk™ respecteert uw privacy en zet zich ervoor in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u zich bevindt wanneer u de website bezoekt), over wat uw rechten zijn met betrekking tot uw privacy en over hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring heeft een gelaagde opmaak, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderdelen die hieronder worden uiteengezet.

 • BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 • DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
 • HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD
 • HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
 • OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 • INTERNATIONALE OVERDRACHT
 • GEGEVENSBEVEILIGING
 • GEGEVENSBEWARING
 • UW WETTELIJKE RECHTEN
 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

HET DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe bulk™ uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt bij de levering van onze producten/diensten en wanneer u deze website gebruikt, met inbegrip van gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of publicatie, producten aanschaft of deelneemt aan een wedstrijd.

Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met eventuele andere privacyverklaringen of kennisgevingen met betrekking tot eerlijke verwerking die wij in specifieke omstandigheden kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en heeft niet als doel deze op te heffen.

Verwerking van uw gegevens vindt uitsluitend in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming plaats. Wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een in de Europese Unie gevestigde verantwoordelijke of verwerker, of de verwerking betrekking heeft op gegevens van mensen in de Europese Unie, omvat de Wetgeving inzake gegevensbescherming de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) ("AVG van de EU"), de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG) (inclusief wijzigingen)(de "e-privacy-richtlijn") en alle wetten die in verband met de eerder genoemde wetgeving zijn ingevoerd. In het Verenigd Koninkrijk, het land waar ons hoofdkwartier zich bevindt, omvat deze wetgeving de Data Protection Act 2018 ("DPA 2018"), de Britse General Data Protection Regulation ("AVG van het VK") en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 ("PECR").

Afhankelijk van uw locatie kan er nog andere wetgeving van toepassing zijn. Tenzij anderszins bepaald, verwerken wij uw persoonlijke gegevens volgens de hierboven genoemde Wetgeving inzake gegevensbescherming. 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

bulk™ is de handelsnaam van Sports Supplements Limited: de onderneming die uw persoonlijke gegevens beheert en hier verantwoordelijk voor is (hierna in deze privacyverklaring gezamenlijk bulk™”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

We hebben een medewerker voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Hebt u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de medewerker voor gegevensbescherming via de onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersoon: Sports Supplements Limited (handelend onder de naam bulk™)

Volledige functietitel: Data Protection Officer

E-mailadres: dpo@bulk.com 

Postadres: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, VERENIGD KONINKRIJK

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van gegevens in Nederland en is te bereiken op:

Postadres: Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Als u klachten of zorgen heeft over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, stellen wij het op prijs als u dit eerst bij ons meldt en ons de mogelijkheid biedt uw klacht of zorg in behandeling te nemen voordat u contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens.

LINKS VAN/NAAR DERDEN

Deze website kan links naar websites, plug-ins en toepassingen van derden bevatten. Wanneer u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunt u derden toestaan gegevens over u te verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van deze bedrijven. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van iedere andere website die u bezoekt te lezen.

 1. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan informatie over een individu op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarin de identiteit van de persoon is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben we als volgt gecategoriseerd:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, gebruikersnaam of gelijksoortige identificatie, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens: factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummers en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens: informatie aangaande betalingen aan en door u, en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt afgenomen.
 • Technische gegevens: internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en -platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website.
 • Profielgegevens: uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interessegebieden, voorkeuren, feedback, reacties op vragenlijsten en andere interacties met ons.
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website, producten of diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie van ons en onze externe partijen, evenals uw communicatievoorkeuren.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Stuur ons een kennisgeving als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons of update uw accountgegevens bij ons online.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doeleinde dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens daar deze gegevens niet rechtstreeks of indirectuw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifiek website-onderdeel gebruikt. Als we echter deze Samengevoegde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens, zodat deze informatie rechtstreeks of indirect te herleiden is tot u als persoon, behandelen wij deze gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze pricacyverklaring.

We verzamelen niet expliciet Speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). 

Wel verzamelen we informatie waaruit Speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u kunnen worden afgeleid. Dit omvat onder meer gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u uw accountvoorkeuren instelt. We gebruiken deze voorkeuren niet om Speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u af te leiden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om producten aan te bevelen die volgens ons interessant kunnen zijn voor u. De beslissing of u deze informatie wilt verstrekken, is helemaal aan u. U hoeft deze informatie niet te verstrekken om toegang tot onze website te kunnen krijgen of om onze producten te kunnen bestellen.

Als u deze informatie aan ons verstrekt, verwerken we de informatie op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken door uw accountvoorkeuren te wijzigen of door contact met ons op te nemen met het verzoek om de verwerking van deze informatie te staken.

INDIEN U GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKT

Als wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens te verzamelen, of dit noodzakelijk is uit hoofde van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten, en u verzuimt de gegevens te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd, dan kunnen wij de opdracht volgens de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of willen afsluiten niet uitvoeren (bijvoorbeeld het leveren van goederen of diensten aan u). In dat geval zijn wij mogelijk genoodzaakt uw afname van de producten of diensten te annuleren, maar we zullen u op dat moment hiervan op de hoogte stellen.

 1. HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contactgegevens en Financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door met ons schriftelijk, telefonisch, per e-mail of op een andere manier te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u: 
  • een aanvraag doet voor onze producten of diensten;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • zich inschrijft voor een van onze diensten of publicaties;
  • ons verzoekt om marketingmaterialen aan u te sturen;
  • zich inschrijft voor een wedstrijd, aanbieding of vragenlijst; of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden of algemeen beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derden, zoals hieronder uiteengezet:
  • Technische gegevens afkomstig van de volgende partijen:

(a)  Google Analytics, waarmee we inzicht kunnen verkrijgen in hoe bezoekers omgaan met onze website en om ons in staat te stellen de website te optimaliseren om betere prestaties te realiseren.

(b)  Criteo, Emarsys, Facebook, Affiliate Window en Google, die doelgerichte cookies gebruiken om verwijzingen vanaf andere websites bij te houden.

(c)  Contact-, Financiële en Transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten.

 • Contactgegevens van iedereen die een verwijzingsprogramma gebruikt om u te verwijzen.
 1. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. In de meeste gevallen baseren wij ons op de volgende rechtsgronden om een rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens te waarborgen:

Onder Uitvoering van de overeenkomst wordt verstaan: het verwerken van uw gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijke overeenkomst aangaat.

Onder Legitieme belangen wordt verstaan: de belangen van onze onderneming in het uitvoeren en beheren van onze onderneming ten einde ons in staat te stellen u de beste dienst en/of het beste product, en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we de mogelijke impact op u (zowel positief als negatief), evenals uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We maken geen gebruik van persoonlijke gegevens voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de manier waarop wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten.

Onder voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting wordt verstaan: het verwerken van uw persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting waar we onderworpen zijn.

Onder toestemming wordt verstaan: het verwerken van uw persoonlijke gegevens waarbij u uit vrije wil uw specifieke, geïnformeerde toestemming voor het verwerken ervan hebt verleend.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct marketing communicatie van derden aan u via e-mail of sms-berichten. 

U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het ontvangen van marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR GEBRUIKEN

In de onderstaande tabel vindt u onze beschrijving van alle manieren waarop wij voornemens zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op welke rechtsgrondslag wij ons beroepen om dit te doen. Waar van toepassing, vermelden wij hierin ook wat onze legitieme belangen zijn.

We wijzen u erop dat we uw persoonlijke gegevens op meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. Gelieve contact met ons op te nemen indien u meer informatie wenst aangaande de specifieke rechtsgrondslag waarop wij ons beroepen om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien meer dan één grondslag is aangegeven in de onderstaande tabel.

DOELEINDE/ACTIVITEIT

SOORT GEGEVENS

RECHTSGRONDSLAG

U registreren als een nieuwe klant

- Identiteit

- Contact

- Het uitvoeren van een overeenkomst afgesloten met u

Het verwerken en bezorgen van uw bestelling, met inbegrip van:

- Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten

- Het innen en vorderen van aan ons verschuldigde bedragen

- Het toesturen van serviceberichten over uw bestellingen

- Identiteit

- Contact

- Financieel

- Transactie

- (Marketing)communicatie

- Het uitvoeren van een overeenkomst afgesloten met u

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (het innen van aan ons verschuldigde bedragen)

- Toestemming

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

- U informeren over wijzigingen in ons privacybeleid

- U vragen een beoordeling te geven of een vragenlijst in te vullen

- Uw vragen beantwoorden

- U andere relevante serviceberichten sturen 

- Identiteit

- Contact

- Profiel

- (Marketing)communicatie

- Het uitvoeren van een overeenkomst afgesloten met u

- Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie bij te werken, u kennisgevingen te sturen en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken om deze te verbeteren)

U in staat stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of vragenlijst

- Identiteit

- Contact

- Profiel

- Gebruik

- (Marketing)communicatie

- Het uitvoeren van een overeenkomst afgesloten met u

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (klanten behouden door middel van incentives en kortingen)

- Toestemming

Om ons bedrijf en deze website te beheren en beveiligen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

- Identiteit

- Contact

- Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, het leveren van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

- Toestemming

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te verstrekken en de effectiviteit te meten of begrijpen van de advertenties die wij u tonen

- Identiteit

- Contact

- Profiel

- Gebruik

- (Marketing)communicatie

- Technisch

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten en diensten gebruiken, deze producten en diensten te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)

- Toestemming

Gegevens analyseren om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen te verbeteren en interne rapportages te maken


Opmerking: deze gegevens kunnen worden gecombineerd.

- Technisch

- Gebruik  

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om het type klant voor onze producten en diensten te bepalen, onze website up-to-date en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te bepalen)

- Toestemming

Om suggesties te geven of aanbevelingen te doen met betrekking tot producten of diensten die u mogelijk interesseren


Zie voor meer uitgebreide informatie het gedeelte MARKETING hieronder

- Identiteit

- Contact

- Technisch

- Gebruik

- Profiel 

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze producten/diensten te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)

- Toestemming

Om gegevens te delen met zorgvuldig door ons geselecteerde dienstverleners die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten

- Identiteit

- Contact

- Profiel

- Gebruik

- (Marketing)communicatie

- Technisch

- Financieel

- Transactie

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor een veilige, correcte en efficiënte levering van onze producten en diensten). De verwerkte gegevens zijn afhankelijk van de aanbieder die wordt ingeschakeld.

Om in het kader van training tijdelijk informatie te bewaren over uw contacten met ons, waaronder gespreksopnames

- Identiteit

- Contact

- Gebruik

- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons dienstenaanbod aan klanten te verbeteren)

Om in toepasselijke/noodzakelijke gevallen te voldoen aan de geldende wetgeving, rechtmatige verzoeken, administratieve verplichtingen en juridische procedures.

- Identiteit

- Contact

- Financieel

- Transactie

- Wettelijke verplichting

 

MARKETING

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name omtrent marketing en reclame.

ONZE PROMOTIONELE AANBIEDINGEN

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wellicht wenst of nodig hebt, of wat voor u interessant zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie hebt gevraagd, producten of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een aanbieding en, in al deze gevallen, u er niet voor hebt gekozen u af te melden voor deze marketing.

KAN IK VERWIJDERD WORDEN VAN DE MAILINGLIJST?

bulk™ stuurt u speciale aanbiedingen en promoties per post, e-mail, sms en RCS als u een bestaande klant bent, als u een nieuwe klant bent en toestemming hebt verleend om dergelijke promoties te ontvangen, en wanneer u zich niet anderszins hiervoor hebt afgemeld. Als u geen e-mails over aanbiedingen en acties wilt ontvangen, kunt u dat hier doorgeven of u afmelden via de link die in alle marketingcommunicatie staat vermeld. We proberen u zo snel mogelijk van de lijst te verwijderen, maar het kan even duren om u volledig van onze e-maillijst te verwijderen, zodat u nog een of twee e-mails kunt ontvangen. Als u geen aanbiedingen en promoties per post, sms of RCS wilt krijgen, kunt u dit doorgeven via klantenservice@bulk.com. Omdat marketingdrukwerk enige tijd vooraf wordt gedrukt, kan het even duren voordat het proces voor dit type communicatie is afgerond. Het is daarom mogelijk dat u nog één keer drukwerk ontvangt.

Als uw gegevens voorkomen op een erkende afmeldlijst in het rechtsgebied waar u woont, zal bulk™ al het mogelijke doen om te voorkomen dat u marketingmateriaal van ons ontvangt, tenzij u rechtstreeks een andersluidend verzoek hebt gedaan.

KAN IK ME OPNIEUW INSCHRIJVEN VOOR DE MAILINGLIJST?

Hebt u eerder aangegeven dat u geen aanbiedingen meer wilt ontvangen, maar bent u van gedachten veranderd? Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar klantenservice@bulk.com. 

COOKIES

U kunt uw browser instellen om alle of bepaalde browsercookies te weigeren of om een melding te ontvangen wanneer websites gebruik maken van of toegang krijgen tot cookies. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

WIJZIGING VAN HET DOEL

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doelen waarvoor wij ze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs oordelen dat we de gegevens nodig hebben voor een ander doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wenst u uitleg over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel? Neem dan contact met ons op.

Als wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, dan stellen we u hiervan op de hoogte en verklaren we de rechtsgrondslag die ons hiertoe in staat stelt.

We wijzen u erop dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, overeenkomstig de bovenstaande regels, indien dit wettelijk is vereist of toegestaan. 1. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doelen die zijn uiteengezet in paragraaf 4 hierboven:

 • De in de bovenstaande paragraaf 3 genoemde derden.
 • Derden met wie wij in zee kunnen gaan met het oog op een fusie, overdracht, of verkoop van onze activa of onderneming, of een deel ervan. Anderzijds kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of hiermee te fuseren. Indien zich een wijziging in onze onderneming voordoet, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde wijze gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
 • Dienstverleners die als verwerker optreden en in opdracht van ons diensten leveren, zoals IT- en systeembeheerdiensten, marketingdiensten (waaronder onze verwijzingspartners), platforms en ondersteuning voor e-commerce, diensten voor het volgen van verzendingen, website- en productbeoordelingsdiensten, accountantsdiensten, communicatieplatformen en platformen voor klantenbeheer.
 • Ons netwerk van koeriers die onze producten bezorgen.
 • Professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die consultancy-, bank-, juridische-, verzekerings- en boekhouddiensten leveren.
 • Toezichthouders, wetshandhavingsautoriteiten en andere overheidsinstanties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en andere gebieden die in bepaalde omstandigheden een meldplicht voor verwerkingsactiviteiten kunnen opleggen.

We eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en de gegevens behandelen overeenkomstig de wet. We staan onze externe serviceproviders niet toe uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen slechts toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en overeenkomstig onze instructies. We verkopen of verstrekken uw gegevens niet aan andere bedrijven voor hun eigen marketingdoelen.

EXTERNE BETAALPLATFORMEN

We verwerken betalingen aan ons via de volgende externe platformen:

Klarna

De privacyverklaring van deze derde is beschikbaar op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy.

PayPal

De privacyverklaring van deze derde is beschikbaar op de volgende link: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

DNA-TESTKITS

Onze DNA-testkits worden geleverd door een externe partij die GenePlanet heet. Deze producten worden onder ons merk verkocht, maar bulk™ verwerkt geen Genetische informatie (zoals door GenePlanet gedefinieerd) over u. Genetische informatie die u in de vorm van monsters dan wel op een andere manier verstrekt, wordt verzameld en verwerkt door GenePlanet.

Meer informatie over hoe GenePlanet persoonlijke informatie verwerkt en de veiligheidsmaatregelen die GenePlanet hanteert, is te vinden op de website, in de privacyverklaring (https://geneplanet.com/privacy-policy) en de verklaring inzake gegevensbescherming (https://geneplanet.com/data-privacy) van het bedrijf. 

bulk™ verwerkt geen aanvullende categorieën persoonlijke gegevens in het kader van deze producten. Als u nog andere vragen hebt over dit product of gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u via de contactgegevens in deze verklaring contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming.

 1. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Het hoofdkwartier van bulk™ is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK). Hieruit volgt dat derden aan wie we persoonlijke gegevens doorgeven, soms niet in Nederland maar in het VK zijn gevestigd. Daarnaast vindt soms doorgifte plaats naar landen in de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder Ierland, Polen en Duitsland. Met betrekking tot deze landen heeft de Europese Commissie vastgesteld dat ze een afdoende niveau van bescherming bieden voor persoonlijke gegevens. 

In een beperkt aantal gevallen kunnen uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten Nederland, het VK en de EER. We dragen uw gegevens uitsluitend naar plekken buiten deze rechtsgebieden over als dat noodzakelijk is om uw bestelling te verwerken of om te voldoen aan de doeleinden die in de voorgaande tabel zijn uiteengezet. Hierbij kan het onder meer om de Verenigde Staten (VS) gaan. Zie ook het bovenstaande gedeelte "Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens". Verder waarborgen wij dat uw persoonlijke gegevens een vergelijkbaar niveau van bescherming krijgen door passende beschermingsmaatregelen af te spreken met externe partijen in de VS. Zo maken we bij de inzet van bepaalde dienstverleners bijvoorbeeld gebruik van specifieke contracten die, al naar gelang het geval, de goedkeuring hebben van de Europese Commissie of Britse instantie en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming bieden als in de EER en het VK.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij doorgifte van uw persoonlijke gegevens buiten de EER/het VK. 

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbedoeld verlies of onwettige verwerking, inzage, wijziging of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden, die een zakelijke reden hebben om van deze informatie op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonlijke gegevens slechts verwerken op basis van onze instructies en zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken in verband met de persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

Hoe beschermt u de informatie die u over mij bewaart in uw interne systemen?

We beschermen uw privacy op verschillende manieren:

 • De toegang tot de accountgegevens van klanten wordt beperkt tot diegenen die toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.
 • In ons systeem gebruiken we volledig inlog- en wachtwoordbeheer.
 • Alle voltijdse en deeltijdse medewerkers zijn verplicht een geheimhoudingsclausule te ondertekenen als onderdeel van hun arbeidsovereenkomst.
 • Alle telefonische gesprekken worden opgenomen en gecontroleerd voor trainings- en beveiligingsdoeleinden.
 • De vertrouwelijkheid en het databasetoegangsbeheer worden periodiek beoordeeld en waar nodig aangepast teneinde uw persoonlijke gegevens nog beter te kunnen beschermen.
 • We hanteren passende procedures en technische beveiligingsmaatregelen (zoals versleuteling, anonimisering en archivering) om uw informatie op al onze computersystemen, netwerken en website te beveiligen.

Indien u, om welke reden dan ook, niet zeker bent welke persoonlijke gegevens en accountinformatie wij over u bewaren, neem dan contact met ons op. We beoordelen graag uw dossier en werken deze informatie bij, indien nodig. Wij zijn per e-mail te bereiken op klantenservice@bulk.com

 1. GEGEVENSBEWARING

HOELANG MAAKT U GEBRUIK VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang dit nodig is om de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen te bereiken, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Om te bepalen wat een passende bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, evenals het mogelijke risico van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of wij die doelen eventueel kunnen realiseren met andere middelen, evenals de toepasselijke wettelijke vereisten.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: kijk voor meer informatie in het gedeelte Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens hieronder.

In bepaalde omstandigheden kunnen we voor onderzoeks- of statistische doeleinden uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat de informatie niet langer tot u als persoon kan worden herleid), in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 1. UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden verleent de wetgeving inzake gegevensbescherming u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over deze rechten:

Het verzoek tot toegang tot uw persoonlijke gegevens (ook wel bekend als een "toegangsverzoek van betrokkenen"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken.

Het verzoek tot correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u bewaren te laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.

Het verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te verzoeken de persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen indien wij geen gegronde reden hebben om de gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen indien u succesvol uw recht op bezwaar tegen de verwerking ervan (zie onder) hebt uitgeoefend, indien wij uw gegevens op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of indien wij uit hoofde van lokale wetgeving vereist zijn uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij wijzen u er wel op dat we niet altijd in staat zullen zijn te voldoen aan uw verzoek tot verwijdering vanwege specifieke juridische redenen waarvan wij u, indien van toepassing, op de hoogte brengen op het moment van uw verzoek.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets in uw specifieke omstandigheden is waardoor u bezwaar wilt maken tegen het verwerken van de gegevens op grond hiervan, omdat u van mening bent dat het impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt bovendien het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. In bepaalde gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Het verzoek tot de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten, in de volgende situaties: (a) indien u wilt dat wij de accuraatheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren indien we deze niet langer nodig hebben, omdat u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) indien u bezwaar hebt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Het verzoek tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of een derde. Wij verstrekken aan u, of aan een derde van uw keuze, uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine-leesbaar bestandsformaat. Houd er rekening mee dat dit recht slechts van toepassing is op de geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt verleend om te gebruiken of indien wij de informatie hebben gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten.

Te allen tijde uw toestemming in te trekken als wij afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens voordat u uw toestemming intrekt. Indien u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We brengen u ervan op de hoogte indien dit het geval is, op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Nog andere vragen? Dien een verzoek in

Wilt u zich beroepen op een of meerdere van uw bovenstaande rechten? Neem dan contact met ons op.

WAT WIJ MISSCHIEN VAN U NODIG HEBBEN

Het is mogelijk dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om ons in staat te stellen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden geopenbaard aan personen die geen recht hebben om deze informatie te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

TIJDSLIMIET VOOR REACTIE

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren, als uw verzoek heel complex is of als u meerdere verzoeken hebt gedaan. In dat geval ontvangt u een bericht van ons en houden we u op de hoogte van de status van uw verzoek.

 1. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Bedankt dat u de tijd hebt genomen om onze privacyverklaring te lezen.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2022. Oude versies zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen (bijvoorbeeld bij aanpassingen in de wetgeving). We raden u aan deze privacyverklaring periodiek te bekijken om hiervan op de hoogte te blijven.

Was dit artikel nuttig?

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.