Algemene informatie

Privacybeleid website

 • Bijgewerkt

INLEIDING  

Dit is het privacybeleid van Bulk.

Bulk™ respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonlijke gegevens te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u zich bevindt wanneer u de website bezoekt), over wat uw rechten zijn met betrekking tot uw privacy en over hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring heeft een gelaagde opmaak, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderdelen die hieronder worden uiteengezet. Gebruik de verklarende woordenlijst om de begrippen beter te begrijpen wanneer u niet zeker bent van de betekenis. 

 • BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 • DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 • HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD
 • HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
 • OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 • INTERNATIONALE OVERDRACHT
 • GEGEVENSBEVEILIGING
 • GEGEVENSBEWARING
 • UW WETTELIJKE RECHTEN
 • VERKLARENDE WOORDENLIJST 

1.BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN  

HET DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid/ privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Bulk uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website gebruikt, met inbegrip van gegevens die u via deze website aan ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of publicatie, producten aanschaft of deelneemt aan wedstrijden.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met eventuele andere privacyverklaringen of kennisgevingen met betrekking tot eerlijke verwerking die wij in specifieke omstandigheden kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en heeft niet als doel deze op te heffen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Bulk™ is de handelsnaam van Sports Supplements Limited: de onderneming die uw persoonlijke gegevens beheert en hier verantwoordelijk voor is (hierna in deze privacyverklaring gezamenlijk “Bulk”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

We hebben een ‘manager gegevensbescherming’ aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met deze manager via de onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS  

Volledige naam van de rechtspersoon:          Sports Supplements Limited (handelend onder de naam Bulk)

Naam of titel manager gegevensbescherming: Data Protection Officer

E-mailadres: dpo@bulk.com

Postadres:       Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, VERENIGD KONINKRIJK

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij ICO (Information Commissioner’s Office), de Britse toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter waarderen om uw vragen of problemen gezamelijk en naar behoren op te lossen of te behandelen, voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING EN UW PLICHT ONS TE INFORMEREN OVER EVENTUELE WIJZIGINGEN  

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018 en oudere versies kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. We verzoeken u ons ervan op de hoogte te brengen indien uw persoonlijke gegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

LINKS VAN/NAAR DERDEN  

Deze website kan links naar websites, plug-ins en toepassingen van derden bevatten. Wanneer u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunt u derden toestaan gegevens over u te verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van deze bedrijven. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van iedere andere website die u bezoekt te lezen.

2.DE GEGEVENS DE WIJ OVER U VERZAMELEN  

Onder persoonlijke gegevens, persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan informatie over een individu op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarin de identiteit van de persoon is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben wij als volgt gecategoriseerd:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, gebruikersnaam of gelijksoortige identificatie, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens: factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummers en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens: informatie aangaande betalingen aan en door u, en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt afgenomen.
 • Technische gegevens: internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en -platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website.
 • Profielgegevens: uw gebruikersnaam en wachtwoord, informatie over de aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interessegebieden, voorkeuren, feedback en reacties op vragenlijsten.
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website, producten of diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie van ons en onze externe partijen, evenals uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doeleinde dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens daar deze gegevens niet rechtstreeks of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifiek website-onderdeel gebruikt. Als we echter deze samengevoegde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens, zodat deze informatie rechtstreeks of indirect te herleiden is tot u als persoon, behandelen wij deze gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze pricacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over u (dit omvat informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

INDIEN U GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKT  

Als wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens te verzamelen, of dit noodzakelijk is uit hoofde van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten, en u verzuimt de gegevens te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd, dan kunnen wij de opdracht volgens de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of willen afsluiten niet uitvoeren (bijvoorbeeld het leveren van goederen of diensten aan u). In dat geval zijn wij mogelijk genoodzaakt uw afname van de producten of diensten te annuleren, maar we zullen u op dat moment hiervan op de hoogte stellen.

3.HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD  

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contactgegevens en Financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door met ons schriftelijk, telefonisch, per e-mail of op een andere manier te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
  • een aanvraag doet voor onze producten of diensten;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • zich inschrijft voor een van onze diensten of publicaties;
  • ons verzoekt om marketingmaterialen aan u te sturen;
  • zich inschrijft voor een wedstrijd, aanbieding of vragenlijst; of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën. Zie ons cookiebeleid [LINK] voor meer informatie.
 • Derden of algemeen beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van of omschrijven aan verschillende derden, zoals hieronder uiteengezet:
 • Technische gegevens afkomstig van de volgende partijen:

(a)  Google Analytics, waarmee we inzicht kunnen verkrijgen in hoe bezoekers omgaan met onze website en om ons in staat te stellen de website te optimaliseren om betere prestaties te realiseren.

(b)  Criteo, Quantcast, Emarsys, Zanox, Facebook en Google die doelgerichte cookies gebruiken om verwijzingen vanaf andere websites op te sporen.

(c)  Contact-, Financiële en Transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten.

4.HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN  

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. Meestal, gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Om de opdrachten uit te voeren uit hoofde van de overeenkomst die wij met u afsluiten of hebben afgesloten.
 • Indien dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke of regelgevingsverplichtingen. 

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct marketing communicatie van derden aan u via e-mail of sms-berichten. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het ontvangen van marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR GEBRUIKEN  

In de onderstaande tabel vindt u onze beschrijving van alle manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en op welke rechtsgrondslag wij ons beroepen om dit te doen. Waar van toepassing, vermelden wij hierin ook wat onze legitieme belangen zijn.

We wijzen u erop dat we uw persoonlijke gegevens op meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. Gelieve contact met ons op te nemen indien u meer informatie wenst aangaande de specifieke rechtsgrondslag waarop wij ons beroepen om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien meer dan één grondslag is aangegeven in de onderstaande tabel.

nl.gifMARKETING  

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name omtrent marketing en reclame.

ONZE PROMOTIONELE AANBIEDINGEN  

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wellicht wenst of nodig hebt, of wat voor u interessant zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie hebt gevraagd, producten of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een aanbieding en, in al deze gevallen, u er niet voor hebt gekozen u af te melden voor deze marketing.

MARKETING VAN DERDEN  

We zorgen ervoor dat wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen alvorens wij uw persoonlijke gegevens delen voor marketingdoeleinden met bedrijven buiten de  bulk™ groep van ondernemingen.

marketingcommunicatie

Onze mailinglijst en het afmelden hiervoor

Kunt u worden verwijderd van onze mailinglijst?

bulk™ stuurt u speciale aanbiedingen en promoties per post, e-mail en sms indien u een bestaande klant bent of indien u (als u een nieuwe klant bent) toestemming hebt verleend om dergelijke promoties te ontvangen. Wilt u geen aanbiedingen en promoties via e-mail ontvangen, dan kunt u zich hier [LINK] afmelden. We proberen u zo snel mogelijk van de lijst te verwijderen, maar het kan even duren om u volledig van onze e-maillijst te verwijderen, hierdoor kan het zijn dat u nog één of twee e-mails kunt ontvangen. Wenst u geen aanbiedingen en promoties per post of sms meer te ontvangen, laat het ons weten via e-mail naar klantenservice@bulk.com Onze brochures worden van tevoren afgedrukt, zodat het enige tijd kan duren voordat het wijzigingsproces is voltooid en mogelijk ontvangt u nog een brochure.

Kan ik me opnieuw inschrijven voor de mailinglijst?

Hebt u eerder aangegeven dat u geen aanbiedingen meer wilt ontvangen, maar bent u van gedachten veranderd? Stuur een e-mail naar klantenservice@bulk.com.

COOKIES  

U kunt uw browser instellen om alle of bepaalde browsercookies te weigeren of om een melding te ontvangen wanneer websites gebruik maken van of toegang krijgen tot cookies. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie.

WIJZIGING VAN HET DOEL  

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doelen waarvoor wij ze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs oordelen dat we de gegevens nodig hebben voor een ander doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wenst u uitleg over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel? Neem dan contact met ons op.

Als wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, dan stellen we u hiervan op de hoogte en verklaren we de rechtsgrondslag die ons hiertoe in staat stelt.

We wijzen u erop dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, overeenkomstig de bovenstaande regels, indien dit wettelijk is vereist of toegestaan.

5.OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doelen uiteengezet in de tabel in bovenstaande paragraaf 4.

 • Externe derden zoals uiteengezet in de [Verklarende woordenlijst].
 • Specifieke derden vermeld in de bovenstaande paragraaf 3.
 • Derden met wie wij in zee kunnen gaan met het oog op een fusie, overdracht, of verkoop van onze activa of onderneming, of een deel ervan. Anderzijds kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of hiermee te fuseren. Indien zich een wijziging in onze onderneming voordoet, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde wijze gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

We eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en de gegevens behandelen overeenkomstig de wet. We staan onze externe serviceproviders niet toe uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen slechts toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en overeenkomstig onze instructies.

6.INTERNATIONALE OVERDRACHT  

We dragen uw persoonlijke gegevens niet over aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

7.GEGEVENSBEVEILIGING  

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegang toe verkregen op een ongeoorloofde manier,  worden gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden, die een zakelijke reden hebben om van deze informatie op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonlijke gegevens slechts verwerken op basis van onze instructies en zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken in verband met de persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

Hoe beschermt u de informatie die u over mij bewaart in uw interne systemen?

We beschermen uw privacy op verschillende manieren:

 • De toegang tot de accountgegevens van klanten wordt beperkt tot diegenen die toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun taak..
 • In ons systeem gebruiken we volledig inlog- en wachtwoordbeheer.
 • Alle voltijdse en deeltijdse medewerkers zijn verplicht een geheimhoudingsclausule te ondertekenen als onderdeel van hun arbeidsovereenkomst.
 • Alle telefonische gesprekken worden opgenomen en gecontroleerd voor trainings- en beveiligingsdoeleinden.
 • De vertrouwelijkheid en het databasetoegangsbeheer worden periodiek beoordeeld en waar nodig aangepast teneinde uw persoonlijke gegevens nog beter te kunnen beschermen.

Indien u, om welke reden dan ook, niet zeker bent welke persoonlijke gegevens en accountinformatie wij over u bewaren, neem dan contact met ons op. We beoordelen graag uw dossier en werken deze informatie bij, indien nodig. 

8.GEGEVENSBEWARING  

HOE LANG MAAKT U GEBRUIK VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang dit nodig is om de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen te bereiken, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Om te bepalen wat een passende bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, evenals het mogelijke risico van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of wij die doelen eventueel kunnen realiseren met andere middelen, evenals de toepasselijke wettelijke vereisten.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder [Het verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens] voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen we voor onderzoeks- of statistische doeleinden uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat de informatie niet langer tot u als persoon kan worden herleid), in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

9.UW WETTELIJKE RECHTEN  

In bepaalde omstandigheden hebt u rechten krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over deze rechten:

 • Het verzoek tot toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Het verzoek tot correctie van uw persoonlijke gegevens
 • Het verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Het verzoek tot de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Het verzoek tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens
 • Het recht op het intrekken van uw toestemming

Wilt u zich beroepen op een of meerdere van uw bovenstaande rechten? Neem dan contact met ons op.

DOORGAANS KOSTENLOOS  

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

WAT WIJ MISSCHIEN VAN U NODIG HEBBEN  

Het is mogelijk dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om ons in staat te stellen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden geopenbaard aan personen die geen recht hebben om deze informatie te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

TIJDSLIMIET VOOR REACTIE  

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren, als uw verzoek heel complex is of als u meerdere verzoeken hebt gedaan. In dergelijke gevallen stellen en houden we u op de hoogte.

10.VERKLARENDE WOORDENLIJST  

RECHTSGRONDSLAG  

Onder Legitieme belangen wordt verstaan, de belangen van onze onderneming in het uitvoeren en beheren van onze onderneming ten einde ons in staat te stellen u de beste dienst en/of het beste product, en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we de mogelijke impact op u (zowel positief als negatief), evenals uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We maken geen gebruik van persoonlijke gegevens voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst te ontvangen over de manier waarop wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten.

Onder Uitvoering van de overeenkomst wordt verstaan, het verwerken van uw gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen  voordat u een dergelijke overeenkomst aangaat.

Onder Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting wordt verstaan, het verwerken van uw persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting waar wij onderworpen zijn.

Onder Toestemming wordt verstaan, het verwerken van uw persoonlijke gegevens waarbij u uit vrije wil uw specifieke, geïnformeerde toestemming voor het verwerken ervan hebt verleend.

DERDEN

EXTERNE DERDEN

 • Dienstverleners die handelen als gegevensverwerkers die IT- en systembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die consultancy-, bank-, juridische-, verzekerings- en boekhouddiensten leveren.
 • Belastinginspecteurs, douanebeambten, toezichthouders en andere autoriteiten die handelen als verwerkers of gezamenlijke beheerders gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

UW WETTELIJKE RECHTEN  

U hebt het recht op:

    Het verzoek tot toegang tot uw persoonlijke gegevens (ook wel bekend als een "toegangsverzoek van betrokkenen"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken.

    Het verzoek tot correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u bewaren te laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.

    Het verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te verzoeken de persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen indien wij geen gegronde reden hebben om de gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen indien u succesvol uw recht op bezwaar tegen de verwerking ervan (zie onder) hebt uitgeoefend, indien wij uw gegevens op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of indien wij uit hoofde van lokale wetgeving vereist zijn uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij wijzen u er wel op dat we niet altijd in staat zullen zijn te voldoen aan uw verzoek tot verwijdering vanwege specifieke juridische redenen waarvan wij u, indien van toepassing, op de hoogte brengen op het moment van uw verzoek.

    Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets in uw specifieke omstandigheden is waardoor u bezwaar wilt maken tegen het verwerken van de gegevens op grond hiervan, omdat u van mening bent dat het impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt bovendien het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. In bepaalde gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

    Het verzoek tot de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten, in de volgende situaties: (a) indien u wilt dat wij de accuraatheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren indien we deze niet langer nodig hebben, omdat u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) indien u bezwaar hebt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

    Het verzoek tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of een derde. Wij verstrekken aan u, of aan een derde van uw keuze, uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine-leesbaar bestandsformaat. Houd er rekening mee dat dit recht slechts van toepassing is op de geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt verleend om te gebruiken of indien wij de informatie hebben gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten.

    Te allen tijde uw toestemming in te trekken als wij afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens voordat u uw toestemming intrekt. Indien u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We brengen u ervan op de hoogte indien dit het geval is, op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 

Was dit artikel nuttig?

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.