Informacje ogólne

Warunki i Zasady

 • Zaktualizowano

PROSIMY O DOKŁĄDNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE.

 

1. Zasady i warunki ogólne

 
 

Bulk™ (“Strona Internetowa”) jest przeznaczona tylko dla konsumentów, którzy chcą zamawiać produkty (“Produkty”) z www.bulk.com/pl. Zasady i warunki, na jakich produkty są oferowane do sprzedaży na tej stronie są przedstawione poniżej. Składając zamówienie na Stronie Internetowej, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków. Bulk zastrzega sobie prawo do zmian tych zasad i warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Taka zmiana nie będzie miała jednak wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed zamieszczeniem zmienionych warunków na tej stronie.

Bulk™ jest nazwą handlową Sports Supplements Ltd, Numer firmy: 05654661, Numer VAT: GB 877 5358 68, zarejestrowana:

Unit 1, Gunfleet Business Park
Brunel Way
Colchester
Essex
CO4 9QX

 

2. Złożenie zamówienia

 

2.1.

Aby złożyć zamówienie musisz mieć ukończone 18 lat lub więcej, być dostępny telefonicznie i posiadać prawidłowy adres e-mail.

 

2.2.

Możesz złożyć zamówienie poprzez:

 

2.2.1.

wypełnienie formularza zamówienia na Stronie Internetowej po zalogowaniu się lub utworzeniu konta osobistego, klikając na odpowiedni przycisk składania

 

Bulk™ nie przyjmuje zamówień złożonych w inny sposób niż wymienione powyżej.

 

2.3.

Podczas składania zamówienia, Bulk poda Ci Internetowy Numer Zamówienia. Bulk zrobi to za pośrednictwem Strony Internetowej, chyba że składasz zamówienie przez telefon, w takim przypadku Bulk poda Ci Internetowy Numer Zamówienia na koniec rozmowy, a następnie za pośrednictwem podanego przed Ciebie adresu e-mail. Należy pamiętać, że Internetowy Numer Zamówienia używany jest tylko w celach informacyjnych i nie stanowi naszej akceptacji zamówienia.

 

2.4.

Składając zamówienie, przedstawiasz ofertę dla nas o nabycie Produktów, wybranych na podstawie tych zasad i warunków. Bulk może, ale nie musi zaakceptować Twojej oferty według własnego uznania lub może ograniczyć liczbę Produktów, które zostaną zaakceptowane do dostarczenia dla Ciebie. Jednakże, zamówienia złożone przez Ciebie są wiążące i nie mogą zostać anulowane po ich złożeniu.

 

2.5.

Jeśli Bulk zaakceptuje Twoje zamówienie, poinformujemy Cię o naszej akceptacji poprzez wydanie potwierdzenia zamówienia. Bulk wyśle potwierdzenie zamówienia na adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia będzie obowiązywało z dniem, w którym zostało do Ciebie wysłane. Jeśli nie możemy przyjąć zamówienia, będziemy próbowali skontaktować się z Tobą przez e-mail.

 

2.6.

Należy pamiętać, że obraz produktów na ekranie (kolory, wzory) może różnić się od faktycznego wyglądu i wielkości produktów oferowanych na Stronie Internetowej.

 

3. Dostawa Twoich Produktów

 
 

Z zastrzeżeniem tych warunków Bulk dostarczy Tobie produkty wskazane w potwierdzeniu zamówienia.

 

4. Ceny

 

4.1.

Wszystkie ceny podane są w PLN. Cenami tymi będą te ceny, które są opublikowane na Stronie Internetowej w momencie złożenia Twojego zamówienia. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT w odpowiednich stawkach, ale mogą wykluczać koszty wysyłki, które są na Twoim koncie. Koszty te będą obliczne odzielnie, stosownie do tego jak zostały określone w formularzu zamówienia i dodane do całkowitej ceny zamówienia. Całkowita cena podana na formularzu złożenia zamówienia stanowi kwotę do zapłaty przez Ciebie za Produkty oraz koszt wysyłki.

 

4.2.

Jeśli przez pomyłkę, mamy produkt w zaniżonej cenie, nie będziemy zobowiązani do dostarczenia tego produktu do Ciebie za podaną cenę, pod warunkiem, że poinformujemy Cię o tym przed wysyłką produktu. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania Twojego zamówienia otrzymasz pełny zwrot pieniędzy w kwocie zapłaconej już za ten produkt, zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zwrotów.

 

4.3.

Koszty dostawy w stosownych przypadkach, są opłacane przez Ciebie, tak jak wskazano na potwierdzeniu zamówienia.

 

5. Opłaty za Twoje Produkty

 

5.1.

Możesz zapłacić za swoje Produkty metodami płatności, które wyświetlą się przy kasie (checkout).

 

5.2.

Musisz zapłacić w walucie wskazanej na Twoim rachunku.

 

5.3.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej, musisz podać dane swojej karty, kiedy składasz zamówienie. Bulk nie wyśle Produktów do Ciebie, ani nie będzie świadczyć dla Ciebie usług, dopóki wydawca Twojej karty kredytowej lub debetowej nie zezwoli na korzystanie z niej w celu płatnośći za zamówione Produkty i / lub usługi. Jeśli Bulk nie otrzyma takiej autoryzacji, poinformujemy Cię o tym. Bulk zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza karty kredytowej lub debetowej, zwracając się o odpowiednią dokumentację.

 

6. Dostawa Twoich Produktów

 

6.1.

bulk™ będzie dostarczać Produkty na adres do dostawy, który został określony w formularzu zamówienia i zgodnie z opcją dostawy, która została wybrana. W przypadku zamawiania rozmaitych Produktów, które mają być dostarczone na różne adresy, należy złożyć odzielny formularz zamówienia dla każdego z adresów. Wszelkie terminy dostaw lub wysyłek podane przez Bulk są określone tylko szacunkowo i Bulk.pl nie ponosi odpowiedzialności za jekiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki za niepowodzenie dostawy lub niezgodość z określoną datą dostawy, czy wysyłki. W przypadku, gdy którykolwiek z zamówionych Produktów jest niedostępny (wyprzedany), może to oznaczać, że całe zamówienie będzie opóźnione. Jeśli tak się stanie, otrzymasz szacunkowy czas zwłoki e-mailem lub pocztą, niezależnie od tego dostawa, w każdym przypadku musi nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wskazanej przez Bulk na potwierdzeniu zamówienia.

 

6.2.

Tytuł oraz ryzyko utraty Twoich Produktów przechodzi na Ciebie przy dostawie Produktów.

 

6.3.

W momencie wydania Produktów przewoźnikowi, Bulk.pl wyśle do Ciebie potwierdzenie wysyłki e-mailem, który podałeś w formularzu zamówienia lub pocztą.

 

7. Wymiany, Zwroty i Refundacje

 

7.1.

Możesz zwrócić Produkt do Bulk™ lub anulować uprawnienia do usług i uzyskać zwrot ceny zwróconego Produktu pod warunkiem, że skontaktujesz się z nami w ciągu czternastu (14) dni roboczych od dnia następującego po dostarczeniu towaru, o ile produkt nie został otwarty, skonsumowany lub naruszony.

Chociaż musisz pokryć koszty odesłania, refundacja (zwrot pieniędzy) obejmuje pełną wartość produktu

Jeśli Produkt jest sprzedany jako część kombinacji produktów (pakiet), w której inne produkty są oferowane za darmo lub ze zniżką w stosunku do normalnej ceny, aby zwrócić produkt z pakietu musisz wystąpić z prośbą do Bulk. Bulk zastrzega sobie prawo do podniesienia rachunku w odniesieniu do każdego darmowego lub zniżkowego produktu z pakietu, który nie został zwrócony.


 

7.1.1.

Jeśli Produkt został dostarczony błędnie, jest niekompletny lub uszkodzony i uważasz, że masz prawo do wymiany lub naprawy zgodnie z poniższym paragrafem 8, w godzinach od 09:00 do 18:00, od Poniedziałku do Piątku, z wyjątkiem świąt państwowych.

 

7.1.2.

Jeśli otrzymałeś zamówiony Produkt(y), a po prostu zmieniłeś zdanie co do ich zakupu, możesz zwrócić Produkt(y) lub prawo do usługi do nas w celu refundacji, pod warunkiem że:

 1. Poinformujesz o tym Bulk.pl w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od dnia dostawy towaru; oraz
 2. Posiadasz dowód zakupu (czyli, numer zamówienia / identyfikacyjny)
Należy pamiętać, że jesteś zobowiązany do zapewnienia, iż Produkt(y) pozostając w Twoim posiadaniu były przechowywane bezpiecznie.
 

7.2.

Podążaj za następującymi krokami, aby ubiegać się o zwrot pieniedzy:

 
 

(i) Rezygnacja może być przedstawiona na piśmie lub innym trwałym nośniku, wysłana do nas na adres e-mail: pomoc.klienta@bulk.com albo pocztą na: Bulk, Customer Service Unit 1, Gunfleet Business Park Brunel Way Colchester Essex CO4 9QX

(ii) przed zwrotem każdego z Produktów, przydatne jest sprawdzenie, że masz:

 1. Odpowiednie opakowanie;
 2. Wyraźnie zaznaczony adres zwrotu;
 3. Bezpiecznie zamkniętą paczkę;
 4. Wyraźnie zaznaczonego siebie jako nadawcę.

(iii) Podążanie zgodnie z tymi krokami, pomaga zapewnić, że Produkt(y) przybywają do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie i odpowiednim czasie.

 

8. Gwarancja

 

8.1.

Bulk™ - Gwarancja na Produkty markowe

 
 

Bulk™ daje gwarantuje, za Produkty zamieszczone na tej Stronie Internetowej. Szczególne gwarancje można stosować do niektórych Produktów (takich jak, Produkty dostosowane dla konkretnego klienta ‘customised Products’) wyszczególnionych na Stronie Internetowej. Jeżeli Produkt dostarczany przez Bulk nie spełnia obowiązujących gwarancji, powinniśmy na swój koszt (o ile nie przewidziano innej obowiązującej gwarancji, naprawy lub wymiany Produktu) po odesłaniu Produktu, zwrócić cenę zakupu. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w ninejszych zasadach i warunkach, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Bulk.pl niniejszym zrzeka się wszystkich gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. Gwarancje określone powyżej nie będą miały wpływu na naruszenie Twoich ustawowych praw.

 

8.2.

Nie markowe Produkty od Bulk™ / Produkty Innych Firm

 
 

Dla nie markowych produktów od Bulk, wszystkie roszczenia gwarancyjne, w stosownych przypadkach, stosuje się zgodnie z zasadami i warunkami (standardami) producenta, które mogą być dołączone do zakupionych produktów. W odniesieniu do wszelkich, istniejących gwarancji producenta, wszystkie roszczenia gwarancyjne powinny być najpierw kierowane bezpośrednio do producenta lub telefonicznie do Bulk™.

 

8.3.

JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM, GWARANCJE ZAMIESZCZONE POWYŻEJ SĄ DODATKOWE I NIE WPŁYWAJĄ NA TWOJE USTAWOWE PRAWA.

 

9. Odpowiedzialność Bulk™

 

9.1.

Niniejsze określone warunki i zasady to pełen zakres naszych obowiązków i zobowiązań w odniesieniu do dostaw Produktów (wydajności wsparcia telefonicznego i gwarancji usług) oraz świadczenia wszystkich usług.

 

9.2.

Z zastrzeżeniem paragraf 9.3 poniżej, nie ma gwarancji, warunków lub innych zasad, które są wiążące dla Bulk, dotyczących dostaw Produktów, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w umowie.

 

9.3.

Wszelkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia wynikające ze związku z dostawami Produktów i / lub świadczeniem usług, które mogły zostać wyłączone jako dorozumiane przez ustawy, prawo zwyczajowe, przepisy prawa obowiązujące w kraju, w którym zakupiono Produkty lub Usługi lub w inny sposób (w tym miedzy innymi: dorozumiane terminy jakości, przydatności do określonego celu, uzasadnionej staranności i umiejętności) wyraźnie wyłączony w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności, Bulk nie będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że Produkty są odpowiednie dla Twoich potrzeb.

 

9.4.

Umowa nie zawiera niczego, co ogranicza lub wyklucza naszą odpowiedzialność (i) w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku naszego zaniedbania lub (ii) oszustwa albo (iii) wszelkiego naruszenia obowiązków związanych z obowiązującymi przepisami krajowymi w odniesieniu do mienia lub (iv) każdego zobowiązania, które nie może być wyłączone przez prawo.

 

9.5.

Z ZASTRZEŻENIEM PUNKTU 9.4 Bulk™ W RAMACH UMOWY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ KONTRAKTÓW, DANYCH LUB ZA POŚREDNIE I WTÓRNE STRATY, SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, SPOWODOWANIE CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA UMOWY LUB INNYCH. MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ bulk™ WYNIKAJĄCA Z UMOWY ZA SPOWODOWANIE CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKRACZA KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE NA RZECZ bulk™ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I / LUB USŁUG.

 

9.6.

Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta, ani prawo do zwrotu Produktów, jak w punkcie 7

 

10. Kontaktowanie się ze Sklepem Internetowym Bulk™

 
 

Możesz skontaktować się z Bulk.pl:

 • Korzystając z formularza e-mail znajdującego się tutaj
 

11. Ochrona Danych

 

11.1.

Twój rejestr transakcji jest dostępny dla Ciebie, jeśli jesteś zajerestrowanym klientem wpisujesz swój Internetowy Numer Zamówienia, abyś mógł sprawdzić status zamówienia oraz jego zawartość.

 

11.2.

Poprzez złożenie zamówienia zgadzasz się i rozumiesz, że Bulk może przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać dane zebrane w formularzu zamówienia w celu jego realizacji. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Bulk. Jeśli chcesz mieć dostęp do informacji, które o Tobie posiadamy, jeśli chcesz wprowadzić jakieś zmiany lub nie chcesz dostawać informacji od Bulk. Należy przeprowadzić procedurę aktualizacji przedstawioną w Polityce Prywatości.

 

12. Okoliczności poza uzasadnioną kontrolą

 
 

Bulk™ dołoży wszelkich starań w celu wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy. Jednak, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie, jeżeli są one spowodowane przez okoliczności poza naszą kontrolą. W przypadku opóźnienia będziemy wykonywać nasze obowiązki tak szybko, jak to możliwe.

 

13. Spory dotyczące prawa właściwego i jurysdykcji

 
 

Bulk™ będzie starać się szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie spory. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu w jaki zajmujemy się wszelkimi rozbieżnościami i chcesz podjąć postępowanie sądowe, należy zrobić to w sądach Anglii i Walii. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych dla międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyłączone.

 

14. Ogólne

 

14.1.

Żadne problemy Bulk, ani Twój brak możliwości do realizacji któregokolwiek z postanowień umowy, nie stanowi zrzeczenia się tego zobowiązania. Takie problemy w żaden sposób nie wpływają na prawo do wykonania tych postanowień.

 

14.2.

Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień umowy nie mogą negatywnie wpływać na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

 

15. Specjalne warunki dla Punktów Lojalnościowych / Sklepowych Kredytów (Store Credit)

 

 

 

 

15.1.

Punkty Lojalnościowe / Sklepowe Kredyty

 
 

Od czasu do czasu możesz otrzymać Punkty Lojalnościowe w wyniku interakcji ze Stroną Internetową, niezależnie od tego czy przesyłałeś opinie, czy rekrutowałeś nowych klientów lub po prostu dokonywałeś zakupów. Punkty te mogą być przekształcone w Sklepowe Kredyty(Store Credit), według naszego uznania.

 1. Bulk™ będzie przyznawać punkty w oparciu o działania wykonane w dobrej wierze. Bulk zastrzega sobie prawo do wstrzymania punktów i / lub sklepowych kredytów w przypadkach, gdy uzna, że nie działałeś w duchu tej umowy.
 2. Sklepowe Kredyty nie mają wartości pieniężnej poza ich stosowaniem na Stronie Internetowej. Sklepowe Kredyty mogą być używane tylko wobec przyszłych zakupów ze Strony Internetowej.
 3. Bulk™ może od czasu do czasu, według własnego uznania, przeglądać punkty lojalnościowe / sklepowe kredyty, kursy walut, okres ważności, maksymalną liczbę punktów lub inne warunki oferty. Bulk skontaktuje się ze wszystkimi użytkownikami,w przypadku gdy zostaną dokonane zmiany.
 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.